In samenwerking met Academy of Logistics (AoL) 14:50 Onderwijs, Transport en Logistiek

‘ES-Log, de praktische variant van logistieke hbo-opleidingen’

Met een aandeel van meer dan 90 procent is de Academy of Logistics (AoL) de absolute marktleider in Nederland op het gebied van E-Log-opleidingen voor werkenden. Het is een door de European Logistics Association (EU-orgaan ELA) geïnitieerde en ontwikkelde managementopleiding voor logistici die uit drie niveaus bestaat. „98 procent van onze E-Log-cursisten kiest voor European Senior Logistician, ES-Log”, vertelt directeur Henk Bouwman van de in de stad Groningen gevestigde AoL.

E-Log is een opleiding op hbo+/hbo4-niveau voor werkenden en gericht op tactisch logistiek management.” Aan ES-Log-gediplomeerden is volgens Bouwman een schreeuwend tekort. Uitgedrukt in getallen gaat het, aldus hem, om duizenden mensen. „Niet alleen in de transport en logistiek is de behoefte daaraan groot, maar bij allerlei soorten ondernemingen zoals: overheden, productiebedrijven, nutsbedrijven en ziekenhuizen. De vraag neemt alleen maar toe. Zelfs vanuit de ons omringende landen proberen ze in Nederland mensen met een ES-Log opleiding te werven.”

Twee groepen: afgestudeerde mbo’ers en werkenden in de logistiek

„De meesten hebben een mbo-diploma in een logistieke richting afgerond of een hbo in een andere richting en willen met ES-Log hun carrière een boost geven. Het gaat daarnaast veelal om mensen die leiding geven aan een afdeling. De opleiding bestaat uit beroepsgerichte modules zonder algemene vakken, die heel de supply chain beslaan. Voor het diploma moeten de cursisten zes modules halen; waarbij een module 12 college-avonden in beslag neemt. De meesten doen dat in twee of drie jaar. In de opleiding veranderen zij van logistici in supply-chainers. In plaats van ervoor te zorgen dat hun schakel, discipline of afdeling zo goed mogelijk presteert, spannen zij zich nu in voor de best denkbare prestatie van héél de keten: optimale ketensamenwerking.”

Henk Bouwman

‘Veel bedrijven hebben keihard logistieke kennis nodig’

Als aan Henk Bouwman wordt gevraagd waarom ES-Log-opleiding zo gewild is, volgt een uitgebreid betoog. Duidelijke taal schuwt de Groninger daarbij niet. Hij noemt opgeleide ESLog’ers de praktisch én theoretisch opgeleide topsporters van hun vakgebied en omschrijft de ES-Log-gediplomeerde supply-chainers als volgt: „Zij staan boven de keten, zijn regisseurs. Ze verleggen grenzen, verkennen nieuwe mogelijkheden en pakken kansen. Je ziet ze, kort door de bocht gezegd, op twee niveaus de lijnen uitzetten, op tactisch en strategisch niveau.”

‘In de huidige snel veranderde wereld moet je als organisatie continu mee bewegen’

Dat Bouwman lovend over een opleiding is die zijn eigen instituut aanbiedt, is natuurlijk niet verwonderlijk. Maar alleen staat hij daarin bepaalt niet. Hoogleraar Jack van der Veen, die op de Nyenrode Business Universiteit de evofenedex leerstoel supply-chainmanagement bekleedt, deelt bijvoorbeeld zijn mening. „De ELogopleidingen leiden precies tot dat op wat organisaties nodig hebben: gekwalificeerde logistiekers”, zegt Van der Veen. “Ik vind dat die opleidingen grosso modo heel goed in elkaar zitten en zeer waardevol zijn voor de deelnemers. Meer mensen zouden er mijns inziens aan moeten deelnemen. Daar zou de logistieke sector echt beter van worden. Ze bieden een uitstekende aanvulling op de bestaande hbo- en woopleidingen.”

Leven lang leren Het gebrek aan bekendheid bij afgestudeerde mbo’ers en werkenden in de bedrijfstak ziet Bouwman als één van de belangrijkste oorzaken van het door hem geconstateerde grote tekort aan ES-Log-gediplomeerden. Daarnaast is de bereidheid om hierin te investeren bij een deel van de bedrijven te laag, vindt hij. „Doodzonde, want die investering verdien je dubbel en dwars terug. Zeker als je ziet, dat fiscale voordelen en subsidies vanuit de overheid en branches de scholing sterk stimuleren. In de huidige snel veranderde wereld moet je als organisatie continu mee bewegen en ervoor zorgen dat je logistiek- en supply-chainmanagement zich blijven ontwikkelen en bijblijven. Kennis, die je niet hebt, kun je immers niet gebruiken”, aldus Bouwman. Van der Veen ziet nog een andere oorzaak: „Veel mensen die in de logistiek werken zijn van het type druk-druk-druk en hebben al snel zoiets van laten-we-het-vooral-praktisch houden. Mooie eigenschappen, maar op de lange termijn kom je daar niet veel verder mee. Het idee van leven lang leren, of leven lang ontwikkelen, staat in alle beleidstukken, maar is nog onvoldoende geland in de sector.”

www.acadamy-of-logistics.com

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten