In samenwerking met Woonlandschap de Leyhoeve 14:25 Zorg, Life Sciences & Health

‘Wat willen mijn vader en moeder graag?’

Op 8 oktober a.s. bestaat Woonlandschap de Leyhoeve in Groningen 5 jaar. Een periode waarin ‘Samen aangenaam oud worden’ daadwerkelijk in de praktijk is gebracht. Uiteraard is dat reden voor een feest, voor bewoners en medewerkers. Om te vieren dat de weg die 5 jaar geleden is ingeslagen en waarin plezierig ouder worden nadrukkelijk voorop stond en staat, een succes is en steeds meer navolging krijgt in de ouderenzorg. Of is het in dit verband beter om te spreken van ouderenwelzijn? Dat klinkt directeur-bestuurder Gré Wiskerke van Leyhoeve Zorg als muziek in de oren.

Ze haalt een column aan van Marcel Canoy, hoogleraar aan Vrije Universiteit Amsterdam op het gebied van gezondheidseconomie en dementie, die onlangs voorstelde de term ouderenzorg te vervangen door ouderenwelzijn. „Dat past precies bij de manier waarop wij werken. Bij ons staat het welbevinden, het aangenaam voelen, van de bewoners voorop. Waarbij we waar mogelijk de zorgvraag zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Het is niet voor niets dat veel van onze medewerkers geen zorgachtergrond heeft, bij hen gaat het om het sociale aspect. Daarmee loopt De Leyhoeve voorop.”


Preventie en leefstijl
General manager Milou Buisman deelt die mening. „Bij ons staat goed wonen en leven voorop. Er wordt veel samen door en voor bewoners gedaan, de zorg bieden we waar nodig aanvullend. De overheid wil daar ook naartoe en dat zal leiden tot een enorme ombuiging. Duidelijk is dat het recht op zorg minder vanzelfsprekend wordt, er gaat meer ingezet worden op preventie en leefstijl. Daar zijn wij binnen De Leyhoeve al langer mee bezig.”


Als voorbeeld noemt ze de Week tegen de Eenzaamheid, die van 28 september tot en met 4 oktober landelijk wordt georganiseerd. „Binnen de Leyhoeve noemen we deze week de ‘Week van de Ontmoeting’, waarbinnen allerlei activiteiten worden georganiseerd. Centraal staat ontmoeten in de breedste zin van het woord. Het leuke is dat bewoners zelf met initiatieven komen, dingen doen waar ze blij van worden, zoals samen een uitstapje maken, biljarten, jeu de boulen, eten, enzovoort. Zo leer je elkaar beter kennen en zie je meer naar elkaar om, daar is een Woonlandschap uitermate geschikt voor.”


Hoofdthema’s
„We waren voorloper in de manier waarop we de ouderenzorg hebben ingericht en zijn meegegroeid in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren”, gaat Wiskerke verder. Het is een ontwikkeling die niet stil staat, getuige de meerjarenstrategie 2023-2026. Daarin staan vier hoofdthema’s centraal: samen actief zijn, samen blijven vernieuwen, samen leren en ontwikkelen en samen toekomstbestendig. „Een strategie die tot stand is gekomen door in gesprek te gaan met bewoners, medewerkers, familie, naasten en samenwerkingspartners.”


Daarin past bijvoorbeeld de inrichting van het leerlandschap, waarbij wordt samengewerkt met de 2 ROC’s in Groningen. „We zijn door het Ministerie van VWS tot koploper benoemd voor de manier waarop we praktijkgericht leren hebben ingericht. Het draagt eraan bij dat mensen geboeid worden om met ouderen te werken, zo blijkt uit diverse evaluaties. We leiden soms zelfs meer mensen op dan we kunnen plaatsen, maar dat vinden we niet erg. Dat is goed voor de branche.”
„Daarnaast werken we ook samen met de VSO DUNK – W.A. van Lieflandschool waar leerlingen speciaal onderwijs volgen. Zij verrichten binnen De Leyhoeve bepaalde taken, komen in contact met onze bewoners en medewerkers en kunnen op die manier iets voor hen betekenen. Ze vinden dat prachtig. Het zorgt niet alleen voor een verbreding van het leerlandschap, maar ook voor meer maatschappelijke betrokkenheid.”


De wijk
Op die manier wil De Leyhoeve ook in de wijk De Linie actief zijn. Buisman:„ We zijn nadrukkelijk onderdeel van deze wijk. Mensen kunnen hier eten, drinken, vergaderen, samen activiteiten organiseren, enzovoort. Een belangrijke doelstelling voor de komende jaren is om de wijk meer naar binnen te halen en vice versa. We willen een open en toegankelijk gebouw zijn, juist ook naar de omgeving. Daar is nog wel winst te behalen.”


Aangenaam wonen is één, aangenaam kunnen werken is ook wat De Leyhoeve nastreeft. Wiskerke. „Het moet prettig zijn om hier te werken, laagdrempelig en heel persoonlijk. Ik denk dat we daarin slagen. Ja, onze medewerkers staan op één en de bewoners staan centraal, waarbij bewonersgeluk naast werkgeluk staat. Zo is er aandacht voor de werk-privébalans van medewerkers, zoeken we altijd naar differentiatie in het werk, maar staat bovenal het werkplezier voorop.”
Er is veel aan de hand in de ouderenzorg en er gaat nog veel veranderen. Daar ontkomt ook De Leyhoeve niet aan. Dat neemt niet weg dat de missie als een huis blijft staan. En daarbij zal vaker het begrip ‘Samen en Aangenaam’ als baken dienen in hectische tijden. „Samen aangenaam oud worden betekent daarom vooral kijken naar datgene wat nog wel kan. Vanuit die gedachte werkt De Leyhoeve aan een toekomst waarin uiteindelijk maatwerk geleverd kan worden. Dat is waar wij voor staan.”

leyhoeve.nl

050 206 92 92

(Visited 269 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten