In samenwerking met Life Cooperative 14:32 Zorg, Life Sciences & Health, Innovatie / Onderzoek

‘Je kunt in Noord-Nederland een levenslange carrière in Life Science maken’

„Een levenslange carrière in de life science sector kan in Noord-Nederland.” Dat zegt Sven Stielstra, Business Developer bij Life Cooperative. Bij deze coöperatie zijn 50 bedrijven in Noord-Nederland aangesloten, die actief zijn in life science en health. Van start-up tot multinational. Zij bieden werk aan 5.000 medewerkers en hebben gezamenlijk een omzet van 500 miljoen euro. De grootste uitdaging nu en in de toekomst is om voldoende mensen met de juiste skills voor een carrière in de life science te interesseren. De Life Academy gaat de sector daarbij ondersteunen en met behulp van data werken aan oplossingen.

Impact van échte verbinding. Vanuit die gedachte werd in 2015 de Healthy Ageing Business Coöperatie opgericht, waarvan de naam in 2016 werd gewijzigd in Life Cooperative. Doel is om Life Sciences in Noord-Nederland duurzaam te maken. „Clustering speelt daarin een cruciale rol”, vertelt Stielstra. „Het zorgt namelijk voor een 1 plus 1 is 3 effect, op het gebied van innovatie, PR en lobby, financiering én human capital. De zoektocht naar talent is niet meer door elk bedrijf afzonderlijk op te lossen, daarvoor moet je samenwerken.” De bedrijven binnen de Life Cooperatieve groeien hard, met gemiddeld 7 procent per jaar. Dat ligt boven het landelijk gemiddelde. Het spreekt voor zich dat er daardoor behoefte is aan nieuwe medewerkers.


In kaart brengen
„Het wordt het grootste vraagstuk voor de komende jaren”, voorspelt Stielstra. „Daarom is het van belang om goed in beeld te krijgen waar de bottleneck zit. Hoe komt het bijvoorbeeld dat minder leerlingen kiezen voor bètavakken en wat kunnen we er aan doen om dat om te draaien? Hoe kunnen we afgestudeerden aan de Hogescholen en Universiteit in onze regio vasthouden en wat moeten bedrijven doen om mensen voor hun bedrijf te interesseren? Misschien weten we het antwoord op veel vragen al wel, maar we willen af van het onderbuik gevoel en met behulp van data beter in kaart brengen waar behoefte aan is.”


Activiteiten
In de afgelopen jaren zat Life Cooperative natuurlijk niet stil, integendeel. De behoefte aan nieuwe medewerkers was ook toen al groot en er worden jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd om partners kennis met elkaar te laten maken, studenten bekend te maken met bedrijven die actief zijn in Life Science en Health en de sector an sich meer bekendheid te bezorgen. Selma van der Veen is projectcoördinator en is bij diverse activiteiten betrokken. „We staan op beurzen, doen jaarlijks mee aan de Hanze Meet en Greet, waar vierdejaars studenten kennis kunnen maken met Life Science bedrijven, organiseren gezamenlijke trainingen voor de leden, zoals bijvoorbeeld een compacte MBA-training. Mensen die afstuderen hebben vaak nog niet alle vaardigheden in huis, om flexibel te kunnen werken en op meerdere vlakken inzetbaar te zijn. In grote bedrijven is dat geen probleem, maar bij start-ups wordt er meer gevraagd. Dat bieden we in deze trainingen aan. Verder is er elk kwartaal een HR-meeting, waar de HR-managers van de aangesloten bedrijven hun bedrijf presenteren, ideeën uitwisselen en de marktsituatie bespreken.”


Samenwerken
Sven noemt het in feite ad hoc activiteiten. „De ervaring hebben we in de afgelopen zeven jaar opgedaan, we moeten nu meer gaan sturen. Dat begint met nog beter samenwerken. De partners van de Life Academy: Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, gemeente Groningen en Noorderpoort, hebben bijvoorbeeld wel cijfers over de instroom van studenten, maar die cijfers werden nooit gekoppeld aan het grotere geheel. Is er wellicht behoefte aan medewerkers die afkomstig zijn uit het buitenland. Kunnen we samenwerken met andere life science clusters in Leiden en Oss?”


„Van de deelnemende bedrijven wordt verwacht dat ze de Life Academy gaan vertellen waar behoefte aan is. Met een groei van zeven procent per jaar praat je over 250 à 300 jaarlijkse vacatures, het is in ieders belang om die plekken met het juiste talent in te vullen. Uiteindelijk is dit een probleem van iedereen en van niemand. Dat ga je niet alleen oplossen.”

Carrière
Voor studenten en zij die dat nog worden, hebben Stielstra en Van der Veen tenslotte een duidelijke boodschap. „Je kunt in Noord-Nederland een levenslange carrière in Life Science maken, waarbij je begint als medewerker en kunt eindigen als CEO. En dan hebben we het nog niet eens over de leefomgeving waarin toekomstige medewerkers dat kunnen doen. Deze sector heeft alles te bieden voor een prachtige carrière, het is aan ons en de aangesloten bedrijven om dat nog beter over het voetlicht te brengen, zodat we nu en in de toekomst de uitdagingen van de sector op een goede manier kunnen invullen.”

lifecooperative.nl

Over de Life Cooperative
LIFE Cooperative is in 2015 van start gegaan met heldere ambities: life sciences en medische technologie in het noorden duurzamer maken, de impact op de omgeving versterken en de keten in de jaren daarna met twintig tot dertig procent laten groeien. De LIFE Cooperative groeit door en bestaat inmiddels uit meer dan 50 bedrijven en startups in Noord-Nederland, die ruim 5.000
FTE vertegenwoordigen en een gezamenlijke omzet genereren van 500 miljoen.


Schuif aan bij de Life Science Conference

Om die impact zichtbaar te maken organiseert de LIFE Cooperative jaarlijks de Life Science Conference. Een conferentie die de impact van de life science en health sector in Noord-Nederland zichtbaar maakt en samenwerkingen versterkt en faciliteert. Dit jaar vindt de conferentie plaats op 26 september in het Forum Groningen, met als thema ‘Bringing Back Drug Manufacturing in the Netherlands.
Aanmelden kan via www.lifecooperative.nl.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten