In samenwerking met hogeschool Windesheim 14:44 Agri & Food, Onderwijs

‘Samenwerking binnen gezondheid en welzijn is key’

Jasper Grimmius en Victorine de Graaf-Peters

„Iedere student proberen we mee te geven om integraal te kijken naar gezondheid en welzijn.” Dat zegt Victorine de Graaf-Peters, directeur domein Gezondheid en Welzijn op hogeschool Windesheim in Zwolle. „Je kijkt dan vanuit de mens die zorg nodig heeft en naar alle zorg die eromheen mogelijk is. Het gaat over de mens en de benodigde zorg, niet wie deze zorg verleent en uit welk ‘vakje’ dat komt.”

Juist in zorg en welzijn is het belangrijk om te kijken naar het grotere plaatje, zodat juiste afwegingen gemaakt kunnen worden. „De sector is te versnipperd geraakt en het is in ieders belang dat we meer gaan samenwerken”, voegt Jasper Grimmius, directeur onderwijs toe.

Uit de gemaakte regiobeelden in Nederland blijkt dat met name vrouwen op het platteland minder goede toegang tot zorg en welzijn hebben. „Op het platteland blijven vrouwen vaker alleen achter. Daarnaast speelt dementie een grotere rol dan in de stad. Desondanks blijven deze vrouwen langer zelfstandig wonen. De grote vraag is: hoe kun je hier (goede) zorg blijven verlenen?”

Preventie De zorgen zijn terecht. Studenten van de opleidingen Social Work en Verpleegkunde komen achter de voordeur van mensen. „Zij zien daar vaak schrijnende situaties, die niet bijdragen aan de algehele en mentale gezondheid van mensen”, vertelt Victorine. “Vaak is dit een voorbode van meer gebruik van zorg- en welzijnsinstanties. Daarom is preventie belangrijk.”

„Wat wij doen, is de professionals zodanig opleiden, dat zij eerder met alle verschillende professionals uit zorg en welzijn gaan samen- werken. Juist in een omgeving waarin dit te versnipperd is geraakt, is het belangrijk om ook in de toekomst zorg te kunnen blijven verlenen. Zorg die we met elkaar nastreven.”

Living lab In Nijeveen werkt hogeschool Windesheim met een living lab. Oudere inwoners werken hier samen met studenten aan het leefbaar houden van het dorp. „Dan heb je het naast zorg ook over dagelijkse boodschappen, gemeenschapszin enzovoort. Inmiddels werken daar studenten van de domeinen zorg, techniek en communicatie met elkaar samen. Technologie gebruiken in de oplossingen is geen doel op zich, maar is wel een hulpmiddel in de levensreis die iedereen maakt. Het doel van het living lab is om de leefbaarheid in het dorp verder te verbeteren, zodat jong en oud er kan blijven wonen,” vertelt Victorine.

Maatwerk
„Om zorg en welzijn dichter bij elkaar te brengen, biedt hogeschool Windesheim naast opleidingen voor specifieke beroepen ook cross-overopleidingen,” vertelt Jasper. „Studenten kunnen een eigen leerroute samenstellen, waardoor wij steeds meer maatwerk op inhoud en vorm bieden. Zo bieden we studenten zowel in voltijd, deeltijd als duale studie bijvoorbeeld de mogelijkheid om in hun regio, waaronder ook krimpgebieden, te blijven wonen. Zo kan het geleerde in de eigen omgeving in praktijk worden gebracht.”

Trend Integraal werken is nodig om de toenemende vraag naar zorg en welzijn met minder mensen goed aan te kunnen. Jasper: „Het is een landelijke trend dat minder jongeren zich voor opleidingen in de richting van zorg en welzijn aanmelden. We zoeken daarom naar andere oplossingen. Zo geven we een masteropleiding waarin slimmer wordt nagedacht over samenwerken. We bieden ook een Ad (Associate degree) Zorg en Technologie, zodat we de huidige beroepsgroep beter kunnen voorbereiden op vraagstukken die op ons afkomen. We benaderen actief instellingen om hun medewerkers deze opleiding te laten volgen.”

Een leven lang ontwikkelen, speelt dus zeker ook in zorg en welzijn een rol. „Waar we naar op zoek zijn, is in feite de wijkverpleegster van vroeger met bovengemiddeld veel kennis”, legt Jasper uit. „Met hbo Verpleegkunde (voorheen hbo v) heb je de basis, maar dan ben je nog niet klaar. De samenleving is in transitie; als hogeschool spelen wij hierop in. Daarbij gaan we de samenwerking met andere hbo’s en mbo’s niet uit de weg, integendeel.”

„Waar je ook komt, gezondheid en welzijn komt overal samen”, zegt Victorine. „De basis is dat alles om leven draait. We zijn geboren om mens te zijn en daarin gaat het om welzijn, geluk en gezondheid. Dat bewustzijn komt langzaam terug in de samenleving.”

Kansen Jasper tenslotte: „Juist transities bieden veel kansen. Jongeren zoeken zingeving en dat bieden wij in onze opleidingen. Bij het ‘living lab van geluk’ bij de Regiocampus in Meppel en Nijeveen breng je het geleerde meteen in de praktijk. Dat gaat niet altijd even goed, maar ook struikelend leer je veel. Die ruimte bieden wij. ” Victorine constateert dat jongeren al veel meer integraal bezig zijn dan vroeger. „Dat stemt mij tevreden en daar moeten we op voortborduren. Samenwerking is ‘key’ en dat geldt zeker voor zorg en welzijn.”

windesheim.nl

(Visited 189 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten