In samenwerking met Amaryllis 16:04 Werk, Zorg, Life Sciences & Health

‘We hebben de afdeling formulieren
en moeilijk doen overboord gezet’

Amaryllis koos anderhalf jaar geleden voor een nieuwe aanpak van zorg en welzijn. Daarmee won het de aanbesteding voor de komende jaren in de gemeente Leeuwarden. „We nemen mensen radicaal serieus”, zeggen teammanagers Daniël Pit en Gerben Spaan. Twee gedreven mensen spreken zich uit over keuzes, sociale cohesie, vrijheid en meedoen.

Het was al een enorme stap vooruit dat we onze nieuwe opdracht meekregen voor in ieder geval vier jaar, met nog een aantal jaren als optie erna. Voorheen was die opdracht telkens voor een jaar, en dan heb je niet de gelegenheid een andere visie los te laten op wat je doet”, zeggen Gerben Spaan en Daniël Pit. In die nieuwe visie van Amaryllis zijn de strakke kaders losgelaten. „Waar het om gaat is dat we oog hebben voor de individuele inwoner en voor de verbanden tussen inwoners onderling in hun eigen omgeving. Van daaruit kijken we waar dat het beste kan. Voorheen ging het bijvoorbeeld over dagbesteding, vanuit indicatie en een zorgplan, een budget en een vaste locatie op een plek vaak verder weg en op vaste tijden. Nu praten we over Ontmoeten en Meedoen, over de vrijheid van iedere inwoner dat op zijn manier in te vullen. Het aanbod is op locaties dichtbij, we zijn daar waar mensen komen, leven, werken, verblijven. Dat kan een wijkcentrum zijn, maar ook een culturele instelling, een kringloopwinkel, een vereniging, een school of werkplaats, samen met andere organisaties en partners. We gaan uit van aanbod in ieders omgeving, in alle wijken van de stad en in alle 35 dorpen die gemeente Leeuwarden rijk is”, vertelt Gerben Spaan, teammanager Ontmoeten en Meedoen.

Wat zou jij het liefste willen?

„Centraal staat altijd de vraag: wat zou jij graag willen? En van daaruit: wat zou jij dan doen om dat te bereiken?”, vertelt Daniël Pit, teammanager Opbouwwerk, Vrijwilligerswerk en Mantelzorgondersteuning. „We richten ons op wat inwoners nodig hebben en waarmee zij elkaar en hun omgeving kunnen helpen. We hebben de afdeling formulieren en moeilijk doen overboord gezet. Lage drempels, meer vrijheid. Denken vanuit persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van de omgeving”, vult Daniël Pit aan. „We nemen mensen radicaal serieus.”

Even wennen

Gerben Spaan: „Dat was voor iedereen eerst even wennen en tegelijk zag je een enorme verandering bij inwoners. De vrijheid die we ze gaven werkte eerst verwarrend, omdat we ze hun vaste kader en locatie ontnamen. Geen vaste locatie en tijd meer voor dagbesteding. Minder afhankelijk, meer eigen keuze, vrijheid om vaker of minder vaak te komen of ook op een andere locatie te ontdekken wat er is. Al heel snel blijkt dan dat mensen het juist geweldig vinden en zich thuis gaan voelen. Veel van hen zijn anders naar zichzelf gaan kijken, leerden te ontdekken wat het betekent als ze geen stempel meer hebben, maar gewoon mens zijn. Met een vraag, een idee, een behoefte. We hebben veel mensen gezien die uit hun schulp kruipen, die hun eigen mogelijkheden ontdekken en zich ook veel meer open opstellen dan voorheen. Ze kijken niet alleen naar zichzelf, maar ook naar anderen.”

Preventief en positief „Mensen hebben een grote bereidheid om iets voor elkaar over te hebben”, vult Daniël Pit aan. „We voerden alleen te vaak het gesprek niet. Nu wel, wij zijn daar actiever in. We weten ook dat het een blijvende inspanning is in wijk en buurt. Maar het werkt. Gesprekken aangaan, vragen wat mensen en organisaties in een wijk of buurt nodig hebben, wat ze willen bereiken, wat ze in hun omgeving willen veranderen. En te zorgen dat ze het gaan doen. In die gesprekken merk je de wederkerigheid, de bereidheid niet alleen te kijken wat jij nodig hebt, maar ook wat een ander of je omgeving nodig heeft. Het is aan ons die stap naar ‘het ook gaan doen’ te stimuleren en te helpen bij het bereiken van wat ze willen; wij kunnen dat omdat we de netwerken hebben, omdat we vaak weten wie we waar kunnen aanspreken. Het is altijd vanuit de beste intentie. Het is niet de makkelijkste weg, maar wel de meest zingevende voor mens en omgeving. Preventief en positief.”

Een fijne aanpak

„Het vergt”, zegt Gerben Spaan ,ook van ons een heel andere manier van werken. Met meer creativiteit en flexibiliteit, omdat je reageert op wat er gebeurt in plaats te weten wat er gaat gebeuren. Het maakt het tot het mooiste vak in de wereld, echt. Het is zo mooi om te zien hoe mensen omgaan met wat er kan en waar dat toe leidt. Het is een fijne aanpak. Van problemen oplossen vanuit een vooraf gestelde indicatie gaan we naar veel eerder en meer problemen voorkomen. De manier waarop we nu werken, gaat veel meer uit van positief bijdragen aan een gezonder en gelukkiger leven. Dat doen we met andere organisaties en onze partners door meer cultureel en creatief aanbod mogelijk te maken, door te werken aan en vanuit gezonde leefstijl en te zorgen voor meer aanbod van betaalbare gezonde voeding. Kijk bijvoorbeeld naar een project als ‘Kunst in je Buurt’ en wat de mogelijkheden van muziek luisteren en maken voor mensen betekent. Het is verbindend, het nodigt uit iets op te pakken, het stimuleert ontwikkeling. Het geeft inhoud aan waar het om gaat: ieder mens wil het liefst ergens thuis zijn en erbij horen, zich gelukkig voelen en van waarde zijn.”

www.amaryllisleeuwarden.nl

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten