In samenwerking met PPV Engineering 14:05 Agri & Food, Energietransitie, Innovatie / Onderzoek, Techniek / Maak- en procesindustrie, Werk

‘We hebben een moderne kijk op engineering’

PPV Engineering in Leek is een advies- en constructiebureau dat gespecialiseerd is in het tekenen en berekenen van pijpleidingsystemen, drukvaten en algemene werktuigbouw. Tevens is het opzetten en bewerken van processchema’s (P&ID) met intelligente software een belangrijk onderdeel van het bedrijf.

PPV Engineering kent 3 afdelingen: Stress Engineering, gericht op sterkteberekeningen. Als tweede de afdeling Design Engineering, bestaande uit multidisciplinaire opdrachten, zowel groot als klein en kort- dan wel langlopende projecten. De derde afdeling betreft project management voor uitvoering van multidisciplinaire opdrachten. Het bedrijf is voornamelijk actief in voedingsmiddelenindustrie, maar ook de chemie en andere sectoren behoren tot de opdrachtgevers.
Als vierde poot aan het bedrijf noemt Jan Klink, samen met Willem Bazuin mede eigenaar van PPV Engineering, PHI-CAD. „Wij werken binnen ons bedrijf met het softwarepakket CADWorx van Hexagon. Een mooi pakket om mee te werken, maar bij een software leverancier krijg je vaak drie dagen training en dan moet je je kunnen redden. PHI-CAD geeft die opleiding nu praktijkgericht. We geven trainingen en praktische begeleiding en voorkomen valkuilen.”


Jonge mensen nodig
„Scholing is binnen onze branche een probleem. Het ontwerpen van leidingwerk bijvoorbeeld wordt als vak niet meer op de Noordelijke scholen gegeven. Samen met een collega bedrijf zijn we een lesprogramma aan het uitwerken om engineers op te leiden in ons boeiende vakgebied. In 2023 gaan we dit in de praktijk ten uitvoer brengen.”


Uiteraard wordt de opleiding ook ingezet voor de eigen medewerkers van PPV Engineering. Willem Bazuin:„ Er is veel werk. Kijk alleen maar in het Noorden, waar heel veel fabrieken staan die actief zijn in de voedingsmiddelenindustrie, maar ook op het chemiepark in Delfzijl gebeurt veel. Er zijn daarom vooral jonge mensen nodig die dit prachtige vak willen leren. Zo zijn wij voor onze designafdeling regelmatig op zoek naar MBO-ers en schoolverlaters. Het is belangrijk nieuwe medewerkers op te leiden, want vergis je niet: zonder piping staat alles stil.”


Nee zeggen is er bij ons niet bij, we zoeken altijd naar een oplossing’
Bij PPV Engineering zien ze dat de normen en eisen aan fabrieken en installaties steeds verder toenemen. „Veiligheid en milieu is een hot item, dat levert ons veel werk op”, geeft Bazuin aan. Klink benadrukt dat het bijhouden van processchema’s in fabrieken steeds belangrijker wordt. „Als er iets wordt veranderd, leg dat dan ook vast in een blauwdruk. Doe je dat niet, dan leidt dat later vaak tot meer kosten, wanneer bijvoorbeeld de blauwdruk niet meer klopt en er daardoor extra werk moet plaatsvinden. Maar, het kan ook leiden tot letsel, wanneer in een installatie dingen veranderen die niet zijn vastgelegd. Dat verdient echt meer aandacht.”


Klinkt logisch
PPV Engineering zit bij een nieuw project het liefst vanaf het begin aan tafel. Bazuin:„ Dat kost misschien wat extra uren, maar die verdien je later terug, doordat je alles wat er komt kijken bij de bouw van een fabriek en de installaties meteen op de juiste plaats hebt zitten. Dat klinkt logisch, maar te vaak moeten er achteraf zaken worden hersteld, omdat bij het maken van tekeningen niet overal rekening mee is gehouden.”


„Als het op leidingwerk aankomt, zijn wij in de lead”, gaat Klink verder. „Wij zijn gespecialiseerd in werktuigbouwkundige werkzaamheden. En als het nodig is doen we alles zelf, waarbij we eventueel vertrouwde partners kunnen inschakelen. Onze filosofie is dat we niet alles zelf hoeven te kunnen, maar met elkaar kunnen we alles, waardoor we vooral dynamisch blijven. Waar het om gaat is dat de klant ontzorgd wordt.”


„We zijn klein en dynamisch en als het moet kunnen we snel schakelen”, gaat Bazuin verder. “Zeker als er een incident bij de klant is, zorgen we dat het wordt opgelost. Ook al moeten we daarvoor ’s nachts of in het weekend werken. Nee zeggen is er bij ons niet bij, we zoeken altijd naar een oplossing.”


Clean desk policy
Op het kantoor van PPV Engineering wordt gewerkt volgens de clean desk policy. „Enorme tekenvellen, waarop alles is uitgewerkt, kennen we eigenlijk niet meer”, aldus Klink. “Alle relevante informatie van een project zit in de computer. Daardoor zijn projecten ook veel minder foutgevoelig dan voorheen. Met dank aan bepaalde software kun je bijvoorbeeld heel nauwkeurig alle onderdelen van een installatie of project in een vroege fase bestellen, wat zeker met de huidige lange levertijden van belang is.”
Sterker nog, dankzij digitalisering, denk aan 3-D visualisatie, kan PPV Engineering een complete fabriek op het scherm aan de klant presenteren. „Hij of zij kan er bij wijze van spreken dan helemaal doorheen lopen en exact zien waar leidingen en dergelijke komen. Dat vinden klanten prachtig, ze zien dan, voordat er ook maar één paal is geslagen, hoe hun fabriek en/of installatie eruit komt te zien.”
Over het nieuwe jaar 2023 durven Klink en Bazuin nog geen voorspelling te doen. „De markt is ongewis, er is veel gaande in de wereld en we moeten afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Eten blijven mensen in elk geval altijd doen, dus wat dat betreft verwachten wij ook volgend jaar weer de nodige klussen te mogen doen. Maar, dat het wederom een dynamisch jaar wordt, staat voor ons vast.”

www.ppv-engineering.nl

(Visited 12 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten