In samenwerking met BBC Bouwmanagement 06:00 Bouw, Techniek / Maak- en procesindustrie

We onderscheiden ons door het inzetten van teams’

Dat zegt Ger Wessel van, gespecialiseerd in bouwadvies, projectmanagement en bouwplaatsmanagement. In Groningen was BBC Bouwmanagement onlangs nauw betrokken bij de realisatie van Crossroads aan het Reitdiep (kleine 200 appartementen en woningen) en het Ben Feringa gebouw op Zernike.

In de Eemshaven wordt momenteel druk gewerkt aan de nieuwbouw van de Twentsche Kabelfabriek, waar BBC Bouwmanagement de kwaliteitsbewaking verzorgt. Voorbeelden die de diversiteit van BBC Bouwmanagement weergeven. „Juist de combinatie van werkzaamheden die wij kunnen bieden, draagt bij aan onze groei”, zegt Wessel.


Wat in 1990 letterlijk op een zolderkamer begon is uitgegroeid tot een gerenommeerd bouwkundig adviesbureau met meer dan 100 medewerkers, met naast Groningen, vestigingen in Etten-Leur en Utrecht. „Het begon destijds als toezichthoudend bedrijf, maar dat dekte allang de lading niet meer. Vanaf de eerste ideeën voor een project tot en met de oplevering en ook daarna, is BBC Bouwmanagement de juiste partner.”
Met name het vroegtijdig inschakelen van deskundigen van BBC Bouwmanagement heeft volgens Wessel bouwkosten beperkende gevolgen. “„De kans op het maken van fouten, hoe klein ook, wordt daarmee beperkt en dat leidt tot lagere kosten en hogere kwaliteit. Het kwam vroeger regelmatig voor dat we pas werden ingeschakeld als de bouw van een project al van start was gegaan. Dat leidde regelmatig tot allerlei correcties die extra kosten met zich meebrachten.”


‘We kijken graag in de voorfase mee, omdat dit leidt tot meer efficiency’


Team

Het verschil maakt BBC Bouwmanagement met het inzetten van teams. Wessel:„ Wij detacheren geen mensen, als je bij ons iemand inhuurt dan

krijg je er een team bij. De eerste reactie van een opdrachtgever is dan meestal dat men dat niet wil. Immers, een team bestaat uit meer mensen en dat kost dan meer geld, zo is de gedachte. Echter, wanneer we uitleggen hoe we dit aanpakken, dan wordt de opdrachtgever enthousiast. Hoe we dat doen? Wij laten iemand die voor bijvoorbeeld 20 uur wordt ingehuurd, geen relatief eenvoudig werk doen dat ook door andere mensen van ons bureau kan worden uitgevoerd. Denk aan het plannen, contracten in de gaten houden, de kosten beheersen, enzovoort. Dat wordt dus door andere mensen binnen een team verzorgd.”
„Bijkomend voordeel is dat de klant altijd kan terugvallen op meerdere mensen die op de hoogte zijn van het project en er meer kennis en ervaring beschikbaar is. Een team leidt uiteindelijk niet tot meer kosten. Integendeel, de ervaring laat het tegenovergestelde zien.”


Bouwadvies
BBC Bouwmanagement was in de afgelopen jaren, en is nog steeds, heel actief in het aardbevingsgebied. De kennis die het bureau daar heeft opgedaan, is ondergebracht in de vestiging Groningen. „We misten nog iets binnen ons bureau, namelijk bouwadvies”, geeft Wessel aan. „Veel ondernemers hebben bestaand vastgoed en hebben behoefte aan een partij die conditiemetingen kan verrichten, onderhoud van het vastgoed verzorgt en de waarde bepaalt. Die activiteiten zijn in de vestiging Groningen ondergebracht. Mede dankzij onze ervaringen in het aardbevingsgebied zit daar heel veel kennis. Inmiddels verrichten we vanuit Groningen allerlei vastgoedopdrachten in heel Nederland.”


Inmiddels is BBC Bouwmanagement op allerlei terreinen van het bouwkundig proces actief. „De ene keer zitten we aan de voorkant van een project, bijvoorbeeld om vergunningen te regelen, de andere keer worden we ingeschakeld tijdens de realisatie. Maar steeds vaker worden we voor het totaalproject gevraagd.”


Efficiency
Veel onderdelen van een project worden tegenwoordig in fabrieken gemaakt en dat vraagt volgens Wessel een nauwkeurige aanpak in het voortraject. „Dat is intensiever en uitdagender, juist omdat we weten hoe hoog faalkosten kunnen oplopen. Deze manier van werken vraagt erom dat je het hele proces nog nauwkeuriger op elkaar afstemt. Daarom kijken we graag in de voorfase mee, omdat dit leidt tot meer efficiency. Bouwen lijkt op het stapelen van stenen, maar het is zoveel meer en daarvoor heb je goed advies nodig.”


Ook nadat een project is opgeleverd, kan BBC Bouwmanagement betrokken blijven. Wessel:„ Dat is afhankelijk van de wens van de opdrachtgever. Soms wordt een gebouw overgedragen aan de beheer- en onderhoudsafdeling van een bedrijf, maar het komt ook voor dat wij een meerjarenplan voor beheer en onderhoud mogen maken. Kortom, geen enkele opdracht is hetzelfde.”


Mensen
„Niet voor niets vinden wij dat het bij ons niet draait om techniek of het bouwen, maar om mensen. Onze medewerkers hebben kennis van techniek en van bouwen. Dit vertalen we in goede communicatie en proactief handelen, waarmee we de belangen van onze klanten behartigen en waarde aan een project toevoegen. Zo wil BBC Bouwmanagement bekend staan en gezien de groei die we realiseren, slagen we daar goed in.”


bbcbouwmanagement.nl

(Visited 144 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten