In samenwerking met Van Braak Accountants 10:25 Bouw, Business to Business

‘Altijd scherp op ontwikkelingen’

Bijna elke dag berichten nieuwsmedia over het tekort aan personeel. Niet alleen in een bepaalde branche, maar in vrijwel elke sector is de zoektocht naar geschikte medewerkers een groot probleem. Volgens Hennie van Braak van Van Braak Accountants vormt dit, samen met het tekort aan allerlei materialen en grondstoffen, de grootste bedreiging voor de economie. Een oplossing heeft hij niet voorhanden, “of het moet zijn het verder automatiseren van productieprocessen en het nog efficiënter gaan werken.”

Maar, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hij beseft meteen dat dit niet in elke branche realiseerbaar is. “Sterker nog, ik denk dat personeelstekorten gaan leiden tot het sluiten van bedrijven. Je ziet nu al dat ondernemers alle zeilen moeten bijzetten om hun bedrijf draaiende te houden. Zelfs vaders en moeders worden ingezet om mee te werken.”

Rente

Uit de praktijk blijkt dat veel bedrijven er momenteel mee ophouden. Een ontwikkeling die Van Braak overigens niet ziet. “Natuurlijk is het van belang om ontwikkelingen goed in de gaten te houden en daarvoor kan men uiteraard bij ons terecht. Wat je momenteel bijvoorbeeld ziet is dat de rente stijgt. Wanneer je als directeurgrootaandeelhouder geld hebt geleend van je BV, dan moet je rente aan die BV betalen. Wanneer die rente niet is vast gezet op 1 of 1,5 procent, dan ga je binnenkort veel meer rente aan die BV betalen. Door daar vroegtijdig op in te spelen, kun je die extra kosten voorkomen.”

Een ander probleem waar Van Braak op wil wijzen is de stijging van de bouwkosten van panden en de waarde van het onroerend goed. “Dit betekent bijvoorbeeld dat ook de herbouwwaarde fors stijgt. Daarom is het verstandig de brandverzekering aan te passen, dat geldt overigens voor iedereen die een pand bezit.” Juist door klanten hierop te wijzen, kan een accountant zich onderscheiden. “Bij Van Braak Accountants doen we niet anders”, weet Van Braak. “Wij zien het als onze taak gevolgen van bepaalde ontwikkelingen in de gaten te houden en dit te delen met onze klanten.”

CAR verzekering

Zo wijst Van Braak Accountants haar klanten bijvoorbeeld op zaken waar je op moet letten wanneer je een bedrijfspand of kantoor laat bouwen. “Ga alleen in zee met een aannemer die hiervoor een CAR verzekering heeft afgesloten”, adviseert Van Braak. “Als er namelijk tijdens de bouw schade ontstaat, dan wordt deze gedekt door een CAR verzekering. Controleer dit voordat het contract wordt ondertekend. Vraag om een kopie van de verzekeringspolis, controleer het verzekerde bedrag en vraag na of de premie betaald is. Wij zien in de praktijk helaas te vaak dat dit mis gaat.”

Box 3

Op belastingtechnisch gebied is er ook het een en ander gaande. De meest in het oog springende zijn de wijzigingen in Box 3. Hoe een en ander er precies uit komt te zien, was op het moment van schrijven nog niet bekend, maar volgens Van Braak ziet het er naar uit dat de overheid rendementen meer wil gaan belasten. Denk aan rente, huur en dividenden. “De vraag is niet wat er gaat wijzigen, maar hoe hoog de percentages worden. Vast staat dat er een forse wijziging komt ten opzichte van de huidige situatie. De gevolgen zijn dus onbekend, maar het is wellicht goed daar nu al rekening mee te houden en op in te spelen.” “Denk bijvoorbeeld na of je een aankoop van onroerend goed in box 3 of in een BV moet onderbrengen. Dit om naheffingen later te voorkomen. Daarnaast wordt de belasting over dividend fors verhoogd. Is het wellicht interessant om dividend eerder uit te laten keren.”

Schenken

Volgens Van Braak staan ook de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ter discussie. Zo staat versobering of zelfs afschaffing van het belastingvoordeel voor erfgenamen van bedrijven op de politieke agenda. “Je kunt nu nog aantrekkelijk schenken, mijn verwachting is dat dit straks niet meer kan of in een sobere vorm, dus is het van belang om op tijd te schakelen. Waar rook is, is vuur, dus niet afwachten, maar handelen.” Daarbij kunnen de adviseurs van Van Braak Accountants helpen. “Wij staan niet aan de zijlijn, maar zijn ondernemers die ervaring en visie meebrengen. We staan naast de klant en adviseren op tijd over maatregelen en acties die genomen moeten worden. Altijd in het belang van de klant, zo denken we, zo doen we.”

www.vanbraakaccountants.nl

(Visited 8 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten