In samenwerking met Noorderbreedte 13:13 Zorg, Life Sciences & Health

Betaalbare én persoonsgerichte zorg aan ouderen. Maar hoe dan??

Martin Kirchner, bestuurder Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land, blikt terug en kijkt vooruit.

Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land zetten zich in voor toegankelijke en persoonsgerichte zorg voor voornamelijk oudere inwoners van Friesland. Martin Kirchner: ,,Wat ons betreft moet solidariteit in de zorg het uitgangspunt blijven. Veel mensen blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen in hun vertrouwde omgeving. Kun je zelf iets niet meer, dan doe je een beroep op je eigen omgeving, op je netwerk. Gaat dat niet meer, dan volgt een beroep op de professionele zorg in de thuissituatie. En als dat niet meer gaat omdat het complexer wordt, of als er sprake is van hele specifieke zorg die niet thuis gegeven kan worden, dan is een beroep op professionele zorg elders nodig”, zegt Kirchner. ,,Niet alleen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, maar zeker ook om de toekomst en inhoud van het zorg-vak te kunnen borgen. We hebben meer goed opgeleide zorgprofessionals nodig. Eén van de belangrijkste uitdagingen voor ons als zorgorganisatie is hoe we goede zorgmedewerkers vinden en aan ons binden. Als werkgever moeten we perspectief en plezier in het werk blijven bieden. Blijven investeren in bestaande en nieuwe medewerkers is enorm belangrijk.”


Gezamenlijke toekomstdroom
“We hebben te maken met toenemende vergrijzing en een toename van noodzakelijke gespecialiseerde zorg. Ondanks deze ontwikkelingen willen we de beste zorg blijven bieden, die bovendien ook goed betaalbaar is.” Volgens Kirchner is samenwerking met andere zorgorganisaties essentieel. Noorderbreedte is onderdeel van Zorgpartners Friesland (ZPF). Samen met Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Tjongerschans en Thuiszorg Het Friese Land biedt Noorderbreedte aan alle inwoners van Fryslân drempelloze zorg. In Fryslân heeft ZPF een leidende rol in de regio. “We zijn verantwoordelijk om als concern elkaars dienstverlening verder te versterken. Op die manier kunnen we met elkaar bijdragen aan een waardevol leven van alle inwoners van Fryslân.” De partners binnen ZPF hebben een toekomstdroom geformuleerd: ‘gezond en gelukkig (oud) in Fryslân’.


Specialistische zorg
Noorderbreedte biedt, naast reguliere dementiezorg, al jarenlang zorg aan kleine groepen cliënten die complexe en specialistische zorg nodig hebben. “Sinds juni 2022 is Noorderbreedte een erkend regionaal expertisecentrum (REC) voor de doelgroep Korsakov. Ook voor de andere specialistische doelgroepen willen we een doelgroep expertisecentrum (DEC) of regionaal expertisecentrum (REC) worden. Hiervoor zijn in 2022 al mooie stappen gezet. In 2023 verwachten we bijvoorbeeld officieel te worden benoemd tot regionaal expertisecentrum Huntington.”


Nieuwbouw
In 2022 is een aantal locaties van Noorderbreedte verbouwd en ook is nieuwbouw gerealiseerd. Een mooi voorbeeld is de nieuwe woonzorglocatie Jabikshof in Goutum die in 2022 werd geopend. “De locatie ziet er van buiten uit als een aantal woonhuizen en biedt kleinschalige, gespecialiseerde zorg aan mensen met dementie. Er zijn ook twee woongroepen speciaal voor bewoners die te maken hebben met dementie op jonge leeftijd.”


Duurzaam
“Als zorgorganisatie pakken we onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid.” In 2022 ontving Noorderbreedte voor alle locaties het Bronzen Milieukeurmerk van het Milieuplatform Zorg. ,,Het keurmerk is een prijs voor het streven naar het telkens verbeteren van een gezonde leef- en werkomgeving. We maken de aandacht voor duurzame bedrijfsvoering hiermee serieus zichtbaar. Ook volgend jaar zetten we in op het verder ontwikkelen van duurzaamheidsbeleid”, zegt Martin Kirchner. ,,Om dat concreet te maken: naast ons lidmaatschap van Circulair Friesland, hebben we ons ook gecommitteerd aan de Green Deal Zorg 3.0, waarbij een van de speerpunten de vermindering van medicijnen in afvalwater is.”


Blik vooruit
Kirchner is realistisch, maar blijft ook optimistisch. ”Met de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende kosten op het gebied van energie, bouwkosten en voeding, moeten we blijven sturen op adequate bedrijfsvoering. Daarnaast verwacht ik dat de druk op de wachtlijsten, zeker buiten de steden, zal toenemen. Jezelf duurzaam blijven ontwikkelen als organisatie is juist daarom belangrijk. Noorderbreedte staat met Thuiszorg Het Friese Land voor het blijvend aanbieden en verbeteren van persoonsgerichte, drempelloze zorg. Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. Samen met onze partners maken we ons sterk voor de beste zorg, die toegankelijk is voor iedereen die het nodig heeft.”

www.noorderbreedte.eu

(Visited 22 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten