In samenwerking met Van Wijnen 16:01 Duurzaam / Circulaire economie, Bouw

‘Bouwen met meerwaarde’

van wijnen

De bouwsector staat voor een enorme opgave. De overheid wil graag 100.000 woningen per jaar bouwen. Dat is in een tijd met een overspannen arbeidsmarkt en sterk stijgende materiaalkosten een behoorlijke uitdaging. Van Wijnen gaat die uitdaging graag aan. Zo bouwt het bedrijf momenteel een woningfabriek in Heerenveen, waar op jaarbasis 4.000 woningen geproduceerd gaan worden.

Bij Van Wijnen noemen ze het een transitie in de bouw, met het accent op industrialisatie en digitalisering. Noem het een andere manier van bouwen. Maar, dat is uiteraard niet het enige waar Van Wijnen zich mee bezighoudt, integendeel. Het bedrijf bouwt naast wonen ook voor de sectoren leren, zorgen, werken en recreëren. De meerwaarde zit hem volgens Arnoud Gils en Balster Topper, directieleden van de Groningse vestiging van het bedrijf, in het feit dat Van Wijnen het hele spectrum van bouwen beheerst. Van projectontwikkeling tot vastgoedbeheer, maar ook door mee te denken in een gebiedsgerichte aanpak. „Van Wijnen is meer dan bouwen alleen”, legt Arnoud Gils uit. „Wij kijken verder door bij elk project de verbinding te leggen met bewoners, klanten en de directe omgeving.”

Dat gebeurt bijvoorbeeld in het aardbevingsgebied, waar Van Wijnen samen met vijf andere aannemers deel uitmaakt van het Bedrijfsbureau Bouwimpuls, met als doel versnelling te realiseren in de versterkingsopgave. Het project Opwierde Zuid in Appingedam is daar een goed voorbeeld van. Er worden 165 particuliere woningen gesloopt, waarvoor 162 nieuwe woningen worden gebouwd. Een omvangrijk en complex project dat om een goede procesbegeleiding vraagt en veel verder gaat dan alleen maar slopen en bouwen. Zo vindt er veelvuldig overleg plaats met elke individuele bewoner, worden er oplossingen gezocht voor tijdelijke woonruimte en is er overleg met allerlei andere instanties. „Wij zijn bouwteampartners. We nemen de klant mee en kunnen meedenken in het proces.”

Een ander in het oog springend project was de renovatie van de drie studentenflats van Lefier langs de rondweg in de Groningse wijk Selwerd. Deze gebouwen waren gedateerd en moesten volledig worden gestript. Het werk zit er inmiddels op en naast de upgrade van de gebouwen zit de grootste winst voor de bewoners in het feit dat elk appartement nu over een eigen douche, wc en wastafel beschikt. Met name studenten uit binnen- en buitenland kunnen daar in een vernieuwde omgeving werken aan hun toekomst.

‘Dankzij de industriële productie kunnen we woningen goedkoper bouwen dan op de traditionele manier’

Het zijn voorbeelden van projecten die uitstekend passen bij Van Wijnen. Het vraagt namelijk veel meer dan bouwen alleen. „Bij elk project waarop we inschrijven denken we gedegen na over wat er moet gebeuren en hoe we dat het beste kunnen aanpakken”, zegt Balster Topper. „Daarin gaan we heel ver, planning, begroting en voorbereiding worden goed uitgewerkt en op elkaar afgestemd. Daardoor is alles tot in de puntjes georganiseerd, waardoor we ongestoord kunnen bouwen en binnen de daarvoor gestelde termijn projecten kunnen afronden.”

Het Bouw Info Model, kortweg BIM, speelt daarbij een belangrijke rol. Noem het de virtuele voorbereiding van een project. „In BIM wordt het hele model uitgewerkt en voorbereid en ook op de bouwplaats gebruikt. Alle informatie die onze bouwers nodig hebben staat erin en bovendien wordt het hele traject gevisualiseerd, waardoor we in feite geen papier meer nodig hebben. Het geeft onze opdrachtgevers veel meer inzicht, voorkomt wijzigingen tijdens het project en verstoringen in het proces.”

Datzelfde gaat Van Wijnen met de woningfabriek realiseren. Gils:„ Deze fabriek wordt de oplossing voor sociale huur en middeldure huurwoningen. Dankzij de industriële productie kunnen we woningen goedkoper bouwen dan op de traditionele manier. We kunnen hiermee grote gebiedsvraagstukken oppakken en projecten beter haalbaar maken. Bovendien zorgt het voor meer diversiteit in de wijk, doordat we projecten betaalbaar kunnen maken en hierdoor de mix krijgen van sociale huur, middelhuur en koop.” Een ander aspect dat speelt in de bouwwereld is het circulair bouwen, iets waar door Van Wijnen al enige tijd mee wordt geëxperimenteerd. Gils: „Dit doen we onder andere op De Loskade, een pop-up woonwijk die we realiseerden op het Suikerfabriekterrein in Groningen. Op De Loskade experimenteren we met duurzame innovaties. We doen allerlei testen in deze woningen, maar het mooie is dat de woningen straks allemaal weer elders kunnen worden opgebouwd. In principe kan dat ook bij de woningen die we in Opwierde bouwen. We willen daar telkens stappen in maken en vernieuwen, zodat we tot een steeds beter product komen. Zo stonden we bij de drie flats in Selwerd ook voor de vraag, slopen of renoveren. Het is renoveren geworden, in feite is dat ook een vorm van circulair bouwen. Wij staan daar altijd voor open. Er zijn nog heel veel gebouwen in ons land die geschikt zijn voor een andere functie, daar denken we graag in mee.”

Daarbij heeft Van Wijnen veel aandacht voor de omgeving. „Voorop staat dat we de omgeving waarin we bouwen leefbaar willen houden. Daarom is het mooi om voor Van Wijnen te werken. Een groot bedrijf dat lokaal sterk gebonden is en daardoor oog heeft voor datgene waar de lokale markt om vraagt.”

www.vanwijnen.nl

(Visited 16 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten