In samenwerking met Countus Accountants en Adviseurs 18:18 Agri & Food, Business to Business

‘De ondernemer staat er niet alleen voor’

countus

Countus Accountants en Adviseurs begon bijna 100 jaar geleden als coöperatie van boeren en tuinders. Anno 2022 is Countus nog altijd een deskundig partner voor talloze ondernemers in de land- en tuinbouw. Sterker nog, in haar belangrijkste werkgebied (Noord- en Oost-Nederland), heeft Countus een substantieel marktaandeel, waardoor klanten optimaal profiteren van de aanwezige kennis en expertise.

“Zo maken we in de akkerbouw en melkveehouderij gebruik van de CSA (Countus Signaal Analyse)”, legt Piet van der Kooi, adviseur akkerbouw, uit. “Dat geeft inzicht in hoe bedrijven individueel draaien, maar ook waar ze afwijken van collega-ondernemers. Deze bespreek ik individueel met ondernemers of in een studiegroep. Het biedt handvatten die je in staat stellen concrete verbeteringen door te voeren. Daarmee onderscheidt Countus zich in de markt.”

Opletten

Collega Rick Hoksbergen, branchespecialist melkveehouderij, kan die woorden alleen maar onderschrijven. “Kijk, een ondernemer is bezig met wat er elke dag moet gebeuren. Wij hebben iets meer afstand en kunnen daarom makkelijker op het grote geheel letten. Ik vergelijk het wel eens met autoracen. Laatst had ik een raceclinic in Assen en ging meteen vol gas. Op een gegeven moment gaf de instructeur een ruk aan het stuur. Daar schrok ik van. Wat bleek, links van mij kwam een auto die veel sneller reed, die had ik echt niet gezien. Ik was gefocused op het zo snel mogelijk rijden. Countus vervult de rol van de instructeur: de ondernemer gaat vooruit, wij letten op wat er achter en naast hem gebeurt. Zie het als een extra paar ogen.” “Wij zijn ondernemersadviseurs, we brengen kennis of soms alleen maar vragen. Daarmee prikkelen we ondernemers om na te denken over de toekomst.”

Signalen

Gemakkelijk is dat niet. Immers, in de landbouw is veel gaande en beleid – voorlopig – onzeker. Dat vraagt flexibiliteit van de ondernemers. Countus haakt daar bij aan met kleine, regionale teams. Daarmee hebben je de kennis van een landelijke speler, met het marktgevoel van een kleine lokale speler. “Welke signalen zijn er, wat kunnen we verwachten? Daar anticiperen we op, elke dag weer, dat is wat de klant van ons verwacht”, geeft Hoksbergen aan.

Verduurzamen

En dan komt er in 2023 ook nog een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarvan het doel is om de landbouw te verduurzamen en boeren die toekomstbestendig bezig zijn beter te belonen. “Een enorme uitdaging waarmee veel klanten nu al bezig zijn”, weten Van der Kooi en Hoksbergen. “Feit is dat de basispremie per hectare wordt afgebouwd en de ondernemer kan extra premie ontvangen wanneer hij ecologische activiteiten ontplooid. Wij adviseren ondernemers in de puzzel hoe dit beleid ingepast kan worden in hun bedrijf, want de extra premie weegt niet altijd op tegen de kosten.”

“We moeten de balans vinden tussen de korte termijn hectiek en het lange termijn beleid. Dat is het ‘spel’ waar Countus zich mee bezighoudt. De agrarische ondernemer staat er dus niet alleen voor, dat heeft Countus in de afgelopen honderd jaar wel bewezen.”

www.countus.nl

U vindt Countus in o.a. Joure, Leeuwarden, Assen en Steenwijk.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten