In samenwerking met Ekwadraat 11:49 Agri & Food, Innovatie / Onderzoek

Ekwadraat: al twintig jaar vooruitstrevend werken aan energietransitie

Het Friese innovatieve bedrijf Ekwadraat bestaat twintig jaar. Ooit begonnen als klein adviesbureau in duurzaamheid is Ekwadraat inmiddels uitgegroeid tot vier bedrijfsonderdelen met ruim tachtig medewerkers. Door altijd één stap vooruit te lopen, is Ekwadraat uitgegroeid tot dé adviseur binnen de energietransitie bij diverse projecten in Nederland.

Zo versnelt het eigen ontwikkelbedrijf D4 de transitie door samen met derden energieprojecten op te zetten en te ontwikkelen. Met het bedrijfsonderdeel Greenmove Technologies wordt de productie van biogas versneld en verhoogd. Met GreenDutch wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van de CO2-uitstoot met projecten op natuur- en landbouwgronden. Kortom: Ekwadraat is in de afgelopen twintig jaar nog meer van duurzame betekenis geworden. Ook is het bedrijf nog steeds vooruitstrevend. Dat is goed terug te zien in de vestigingslocatie: in het Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Ekwadraat schittert en straalt kracht uit óp de twaalf meter hoge voormalige vuilstort Schenkenschans.


Energietransitie versnellen

De stortplaats voor bouw- en sloopafval werd in 1998 gesloten en ‘ingepakt’ door de provincie Friesland. Het Energie Kenniscentrum Leeuwarden staat er nu bovenop. Het pand is gasloos en demontabel gebouwd met bio-based materiaal. Het gebouw is volledig energieneutraal. “Wij stralen hiermee echt uit wie we zijn en wat we doen”, zegt Douwe Faber, oprichter van Ekwadraat. “Ons doel is nog steeds om de energietransitie blijvend te versnellen. Dat was zeker in 2003 heel bijzonder. Wij hebben inmiddels jarenlange kennis opgedaan en daardoor kunnen we met recht zeggen dat wij gespecialiseerd zijn in duurzaamheid, energiebesparing en transitiemanagement.”


Projecten realiseren

Ekwadraat verbindt voor die duurzame doelstelling diverse partijen met elkaar. Samen worden er projecten gerealiseerd. “We ontwerpen duurzame energieoplossingen voor de landbouw, de tuinbouw, de overheid, de industrie en de woningbouw”, vertelt Douwe. “We zijn betrokken bij projecten met wind, zon, geothermie en biomassa. Ik durf te stellen dat wij precies weten wat er nodig is op het gebied van duurzame energie om elk project succesvol te maken.”


Biogas versnellen
Ook in de agrarische wereld is Ekwadraat van betekenis met onder meer de innovaties Greenmove Technologies, ReFerm en GreenDutch. “Met Greenmove leveren wij een eigen technologie waarmee we de productie van biogas en groen gas versnellen”, vertelt senior-adviseur Klaas de Jong. “Ook halen we op deze manier meer rendement uit de vergistbare reststromen. Voor de toenemende vraag naar groen gas is dit een heel goede ontwikkeling.” Klaas legt uit dat de technologie perfect werkt bij de vergisting van berm- en natuurgras, stro en andere vezelrijke reststromen. “Wij voegen hiervoor onder meer bepaalde enzymen toe.” Dat deze techniek bijzonder is, blijkt uit de innovatieprijs die Greenmove Technologies kreeg van Biogaz Europa.


CO2-uitstoot verminderen
GreenDutch is een samenwerking met VOB-Holland. “We zijn met elkaar de CO2-uitstoot aan het reduceren”, aldus Klaas. “Ondernemers en organisaties kunnen hun CO2-voetafdruk compenseren binnen Nederland. Dat doen zij door een certificaat aan te schaffen. Daarmee laten ze zien dat ze bijdragen aan CO2-reducerende projecten binnen natuur- en landbouwgebieden. Denk aan verhogen van grondwaterpeilen en duurzaam gras- en natuurbeheer om zo koolstof vast te leggen in de bodem.” Douwe: “Zeker binnen Nederland zijn we hier voorloper in.”


Toekomstbestendige veehouderij

Met ReFerm wil Ekwadraat de veehouderij toekomstbestendig maken. “We werken hiervoor samen met het technologiebedrijf HoSt Groep”, zegt Klaas. “Met elkaar bieden we een duurzame en economische oplossing voor het terugdringen van stikstof- en methaanemissies. We verhogen de groengasproductie en produceren een organische kunstmestvervanger. Dat realiseren we met emissiearme stalvloeren in combinatie met het vergisten van mest in kleinschalige groengasinstallaties. Met onze technologie verwijderen we ook ammoniak uit mest. Zo kunnen we het omzetten naar een kunstmestvervanger.”


Veel te bieden
Binnen de agrarische sector heeft Ekwadraat dus heel wat te bieden op het gebied van de energietransitie. “Ook binnen deze sector zien we dat er mogelijkheden zijn op het gebied van duurzaamheid en klimaat die nu niet worden benut”, zegt Douwe. “Daarom voelen wij de enorme noodzaak om daar wat aan te doen. We moeten zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af. Met onze verschillende projectontwikkelingen en eigen technologieën kunnen wij echt werkbare en betaalbare oplossingen bieden voor de stikstofproblematiek.”

www.ekwadraat.com

(Visited 236 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten