In samenwerking met AgroAgenda 11:40 Agri & Food, Duurzaam / Circulaire economie

‘We kijken naar ecologische én economische duurzaamheid’

Perspectief voor zowel de boer als de natuur. Dat is misschien wel het belangrijkste doel voor AgroAgenda Noord-Nederland voor de komende jaren. Het samenwerkingsplatform viert dit jaar haar tiende verjaardag en kijkt vooral vooruit.

Waarom ze het voorzitterschap van AgroAgenda Noord-Nederland naast haar drukke boerenbestaan op zich nam? Daar hoeft Marijke Folkers niet lang over na te denken. „Ik realiseer me dat er dingen anders kunnen. Ik wil mee veranderen. Het is fantastisch om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over waar we naar toe willen met z’n allen.”


Verschillende perspectieven
„„We vormen een platform waar alle partijen die belangrijk zijn voor het landelijk gebied in Groningen, Fryslân en Drenthe met elkaar samenwerken” vertelt programmaleider Gerda van Eck. Van boeren, tot verwerkers, terreinbeheerders, overheden, milieufederaties en kennisinstellingen. „We zetten ons in voor vernieuwing binnen de agrarische sector met als focus een gezondere wereld.”
Fascinating is hier een voorbeeld van. „Dit is een groot project over eiwittransitie. Onderzoekers van de RUG en het UMCG denken mee over wat de mens eigenlijk nodig heeft aan eiwitten en hoe dit zo geproduceerd kan worden dat de boer er ook iets aan kan verdienen” vertelt Van Eck.


„Bij duurzaamheid kijken we niet alleen naar ecologie, maar ook naar economische duurzaamheid. Hoe kunnen we de beloning voor de boer zo inrichten dat hij of zij er niet bij inschiet? Dat het loont en ook een serieus verdienmodel is” vervolgt ze. „Zonder een verdienmodel is het gewoon moeilijk om innovatie te realiseren.”


Boer én natuur

Folkers: „Er wordt in de media vaak gesproken over De Boeren of De Natuur. Ik denk dat dit polariserend werkt, alsof beide partijen tegenover elkaar staan. Boer en natuur werken al eeuwenlang met elkaar samen. De natuur is ons grootste goed.”
‘We zetten ons in voor vernieuwing binnen de agrarische sector met als focus een gezondere wereld’


„Toen ik als klein meisje bij mijn vader op de boerderij werkte ging het er wezenlijk anders aan toe dan nu” vertelt ze. „Ik denk dat veel boeren open staan voor vernieuwing. Maar je kunt niet verwachten dat boeren alleen maar hectares inleveren zonder dat er iets tegenover staat. Het is mooi dat we dit van onderop kunnen bewerkstelligen, samen met boeren zelf.”


Dat gebeurt ook vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw. Boeren die willen bijdragen aan biodiversiteit kunnen subsidie krijgen om hiermee te experimenteren. Zo zijn er boeren gestart met het planten van voederhagen die zowel de gezondheid van de koeien als de biodiversiteit stimuleert. Zomaar een voorbeeld die volgens beide vrouwen de spijker op zijn kop slaat.

In 2040 produceren boeren in Noord-Nederland top voedsel uit een rijk landschap. Dat is de ambitie van alle partijen die samenwerken in de AgroAgenda Noord-Nederland.
De landbouw zal veranderen. Dat is een uitdaging. Hiervoor is samenwerking nodig van alle betrokkenen. Boeren, verwerkers van landbouwproducten, natuurorganisaties, onderwijs, onderzoek, overheden, bedrijven en consumenten. Allemaal moeten we meedoen. In de AgroAgenda bundelen we de krachten. We werken aan het platteland van de toekomst waarbij de natuur de landbouw versterkt en andersom. Met een betere toekomst voor boer, natuur en bewoners.
Schone lucht, schoon water en een vruchtbare bodem. De landbouwproductie is schoon, stil en veilig. Het platteland is in trek als woonomgeving. Boeren versterken het landschap en de biodiversiteit. Boerenbedrijven bestaan over twee generaties nog. We leveren top voedsel en zorgen voor gezonde mensen, hier en elders. In Noord-Nederland lopen we voorop met gezonde voeding, rijke natuur en een afwisselend landschap. Top voedsel uit een rijk landschap!

www.agroagendann.nl

(Visited 232 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten