In samenwerking met Energie Inspectie 15:14 Bouw, Energietransitie

Energie Inspectie: samen energietransitie versnellen

Energie is onbetaalbaar geworden voor particulier, mkb’ers, overheden en instellingen. Er is enorm veel werk aan de winkel in korte tijd: besparen, isoleren, monitoren, adviseren en maatregelen uitvoeren. En het moet sneller, want we hebben te lang niets gedaan, zegt energiek ondernemer Martijn van der Harst van Energie Inspectie, specialist in het verduurzamen van vastgoed.

Van keukentafel naar de verkoop van je bedrijf in zeven jaar tijd. Het verhaal van Martijn van der Harst leest als een jongensboek. Tegelijk is hij te nuchter en zeker te ondernemend om stil te blijven staan bij het succes dat hij mag koesteren. „Ik had er geen idee van dat het zo zou gaan. Ik vond het enorm spannend om mijn baan op te zeggen en aan mijn keukentafel voor mezelf te beginnen. Mijn eerste klanten adviseren, ik vond het doodeng. Toen ik begon was het ‘energiebesparing’ geen issue, nu is het van een ongekende urgentie. Maar eerlijk is eerlijk, we hebben te lang niets gedaan aan de noodzaak om energie te besparen en elkaar daarin te motiveren. Wat we nu moeten doen is dus zorgen voor enorme versnelling.”

Martijn van der Harst begint in 2015 zijn bedrijf Energie Inspectie. Hij beklimt spreekwoordelijk de maatschappelijke ladder: hij werkt met een LTS-diploma op zak op de bouwsteiger, behaalt zijn HTS-diploma en studeert daarna Technische Bedrijfskunde. In zijn baan is hij dan verantwoordelijk voor het onderhoud aan vastgoed voor woningbouwcorporaties. In 2008 ontstaat in de markt interesse voor het verduurzamen van vastgoed en voor dat nieuwe vakgebied behaalt hij bij zijn werkgever zijn eerste diploma’s. „Toen ik in 2015 iemand tegenkwam die me vroeg of ik woningen in Friesland in verband met verkoop van een energielabel kon voorzien, zag ik een mogelijkheid. Ik behaalde mijn certificering en begon voor mezelf met opnames en energieadvies. Het bleek al snel een schot in de roos, mijn laptop op de keukentafel werd een kantoor op zolder, ik nam opdrachten en mensen aan en verhuisde naar Crystallic. Het ging hard, zowel op de particuliere als zakelijke markt kwam er heel snel heel veel vraag naar energielabels, naar advies bij verduurzaming, inspecties van energiebesparende maatregelen en het verzorgen van subsidieaanvragen.

Energie Inspectie groeit nog steeds als kool, in 2021 zijn we verhuisd naar het oude Aegongebouw. We werken nu met 40 mensen en dat aantal neemt snel toe, dus we zoeken voortdurend nieuwe mensen. In installatietechniek, bouwkunde en milieutechniek, maar ook mensen met een meer maatschappelijke achtergrond. Energie Inspectie is een veelzijdig en volwassen bedrijf geworden met een compleet pakket energiediensten. Het verzorgt energielabels voor woningen en voor zakelijk vastgoed van mkb’ers tot woningbouwcorporaties en semioverheden. Het adviseert over verbruik, besparing en verduurzaming tot het uitvoeren van besparende maatregelen, van het monitoren van energieverbruik tot het aanvragen van subsidies, van gebouwinspectie tot het uitvoeren van EED audits, van het opleiden van gespecialiseerde mensen tot het voor klanten berekenen van BENG- normen en het ontzorgen van klanten bij hun wettelijke EML- informatieplicht. Energieverbruik meten en het nut van besparing aantonen met bijvoorbeeld blowerdoortesten en thermografisch onderzoek. Energie Inspectie staat voor diversiteit in energiedienstverlening, kennis, ervaring en innovatiekracht. Dat maakt ons uniek.”

‘De noodzaak is hoog, want energie is onbetaalbaar geworden’

Meer besparen, meer banen Nederland voert de Europese Richtlijn Energielabel Gebouwen al in 2006 in, maar van een verplichting is nog lang geen sprake. Na veel felle discussies in de Tweede Kamer wordt in 2015 het energielabel voor woningen definitief en een boete voor het ontbreken daarvan bij verkoop, verhuur of levering. De timing van Martijn van der Harst voor de start van zijn Energie Inspectie is ideaal, de markt kan niet meer onder het energielabel uit. Toch duurt het nog een paar jaar voor ‘energie’ een hot topic wordt. Martijn van der Harst: „We roepen in Nederland al decennialang dat we moeten besparen, maar we hebben al die tijd vooral achterover geleund en veel te weinig gedaan. Door de oorlog in Oekraïne en de dramatisch gestegen prijzen hebben we alle aandacht voor energie en voelen we nu letterlijk en figuurlijk de enorme urgentie om energie te besparen. De noodzaak om tot actie te komen is jaren niet gevoeld, nu moeten we in hele korte tijd heel veel doen. Energie is hot topic geworden. Energiebesparing in al z’n facetten komt nu pas echt op gang.”

Dat ‘het’ echt op gang komt is voor Energie Inspectie een understatement. Het zeven jaar jonge bedrijf heeft in korte tijd zijn naam gevestigd als innovatieve specialist in de verduurzaming van vastgoed. Dat leidt deze zomer tot een deal met Essent. Martijn van der Harst verkoopt 48 % van zijn aandelen in Energie Inspectie aan het energiebedrijf, marktleider binnen Nederland. Eerder nam Essent al de gespecialiseerde dienstverleners EnergieWacht en Klimaatroute over. Martijn van der Harst over de stap om met Essent verder te gaan: „We willen samen de energietransitie in Nederland versnellen. Meer mensen meenemen om minder energie te verbruiken en op termijn kleinschalig op te wekken. Met het delen van onze expertises zijn we veel beter in staat om de noodzakelijke versnelling die nu nodig is, uit te voeren en te blijven focussen op kwaliteit, inhoud en productontwikkeling.

Onze betekenis neemt met deze stap enorm toe”, zegt Van der Harst die de overname ziet als de een machtige mooie jongensdroom. „En ik blijf als ondernemer aan het roer en we blijven in Leeuwarden. Van hieruit bedienen we met name de noordelijke helft van het land. Deze stap betekent ook voor ons een volgende versnelling, want alleen het komende jaar groeien we door naar minstens tachtig tot honderd mensen.”

Energietransitie schaalbaar maken De groei is gebaseerd op de toenemende urgentie om klimaatdoelstellingen te behalen. Dat kan in de ogen van Martijn van der Harst alleen maar door voortdurende innovatie en de schaalbaarheid van diensten en producten. „We ontwikkelen voortdurend nieuwe ideeën, opleidingen, producten en samenwerkingen. We bieden interne traineeships op verschillende vlakken, bijvoorbeeld voor EPA- adviseurs en energiecoaches. Daarvoor hebben we ook eigen installateurs in huis, mensen met decennialange ervaring die in plaats van het zware werk te doen, nu bij ons hun kennis op jongeren overdragen en een coachende rol hebben. Zij hebben een enorme toegevoegde waarde. We bieden stages en opleidingsplekken voor verschillende vakgebieden met Van Hall en NHL Stenden. Energie betekent ook inspireren: laten zien wat er kan, mensen enthousiast maken, het verbinden van persoonlijke aan maatschappelijke doelen. We zetten binnen ons bedrijf in op duurzame mobiliteit, samen met onze Friese partners Friesland Lease en OrangeGas. We ontwikkelen in eigen huis softwareapplicaties voor de vastgoedmarkt, onder meer om energielabels veel sneller dan voorheen te kunnen verwerken. In coronatijd hebben we met subsidie van provincie Fryslân eigen software ontwikkeld om vastgoed sneller te kunnen inmeten, zodat de isolerende maatregelen van een object direct bekend zijn. De schaarse experts die de opnames doen, moet je niet vervelen met het administratieve deel; dat moet je softwarematig doen om het proces te versnellen. We zijn in staat om vandaag een opname van vastgoed te doen en morgen het energielabel bij jou op de mat te hebben. Die snelheid en de mogelijkheid van verdere opschaling heb je de komende jaren nodig. Dat is één van de successen van Energie Inspectie: we maken energietransitie schaalbaar. We blijven sleutelen: realtime data doorsturen kan al, maar volgend jaar hebben we de bijbehorende producten voor de energiemarkt ook gereed. Dat is onze kracht. Innovatief, lokaal en regionaal met partners werken en maatschappelijke uitdagingen niet uit de weg gaan, maar concreet oplossen.”

„De noodzaak is hoog, want energie is onbetaalbaar geworden. Door de oorlog in Oekraïne is het alleen nog veel sneller gegaan dan ik voorzag. Het probleem is nu dat in hele korte tijd de prijs van energie voor particulier, mkb’er, semioverheden, instellingen, voor iedereen werkelijk, door tot ongekende hoogte is gestegen. Daardoor ontstaat er naast de klimaatcrisis een maatschappelijke crisis en een enorme onzekerheid. Energiearmoede wordt breed, iedereen krijgt er mee te maken. Het zijn niet alleen wij als particulier, ook gemeenten, woningbouwcorporaties en bedrijven, noem maar op. Energielasten overschrijden de huur- en hypotheeklasten, we moeten aan de bak en snel ook. De afgelopen jaren hebben wij al 25.000 huishoudens geholpen met advies en besparende maatregelen; de volgende stap is de versnelling die je alleen kunt bereiken in samenwerking met gemeenten en provincies. Op dat punt heb ik een duidelijke opvatting: ik vind dat je als overheid je wettelijke en maatschappelijke taken goed en gedegen moet uitoefenen, maar dit soort dienstverlening moet je niet zelf op willen pakken. Wij kunnen als bedrijf dat beter, sneller en effectiever. We hebben de mensen en de middelen en we kunnen vanuit kennis, ervaring en vernieuwingsdrang de noodzakelijke versnelling aanbrengen, wij kunnen opschalen. Dat doen we al met gemeenten buiten Friesland, dus ik zeg, laten we het hier ook doen. Het is succesvol, dus pak de kans om particulieren en bedrijven te helpen met besparen en inzicht geven naar minder verbruik. Het werkt, het helpt, het motiveert en versnelt de energietransitie.”

www.energieinspectie.nl/energiecoach-bij-u-thuis/

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten