In samenwerking met ’s Heeren Loo 08:54 Zorg, Life Sciences & Health

Goed leven voor mensen met een (verstandelijke) beperking

‘Met alles dat wij weten en kunnen, zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking, zodat zij een zo goed mogelijk leven leiden’. Zo luidt de belofte en visie van ’s Heeren Loo. De organisatie werkt landelijk en werd in Noord-Nederland actief na overnames van De Noorderbrug en Opmaat.

’s Heeren Loo biedt aan meerdere doelgroepen zorg: mensen die ernstig meervoudig beperkt zijn (EMB), mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), doven en slechthorenden met complexe problematiek en mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Onder deze doelgroepen vallen diverse aandoeningen, stoornissen en beperkingen.


Kennis
’s Heeren Loo is de grootste gehandicaptenzorgorganisatie van Nederland, met veel experts die binnen de eigen organisatie werkzaam zijn. In de diverse regio’s slaagt ’s Heeren Loo erin het regionale en laagdrempelige karakter van een kleine organisatie te behouden. Vanwege het brede aanbod van zorg binnen ’s Heeren Loo zijn medewerkers op allerlei niveaus aan het werk. Zoals bijvoorbeeld de begeleiding van mensen met EMB. Zij hebben een ernstige verstandelijke beperking en ernstige motorische beperkingen. Daardoor zijn zij volledig afhankelijk van een ander. Daarom hebben begeleiders, naast paramedische en agogische kennis, ook veel medische kennis nodig.

Maatwerk
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50 en 70 of tot 85 en zijn kwetsbaar in hun sociale redzaamheid. Ze kunnen veel wel, maar vinden het soms moeilijk om dingen te begrijpen. Leerproblemen, gedragsproblemen of een psychische aandoening komen voor. Maar, de ene persoon met een licht verstandelijke beperking is de andere niet en daarom is maatwerk vereist. ’s Heeren Loo kan daarbij putten uit verschillende manieren van begeleiden.


Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen gedrag dat door ons nog onbegrepen is. Iemand kan bijvoorbeeld heel onrustig worden of zelfs agressief, naar anderen of naar zichzelf. Of iemand trekt zich terug op zijn kamer en wil niet meer meedoen aan activiteiten. Dit is meestal een signaal dat er iets niet klopt en vaak kan iemand in zulke situaties niet vertellen waarom hij zich zo gedraagt. Dan spreken we van moeilijk verstaanbaar gedrag. Er zijn verschillende manieren om dit gedrag te beïnvloeden, waarbij door medewerkers vaak wordt samengewerkt met verwanten en/of andere begeleiders.

Tenslotte niet-aangeboren hersenletsel, een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die zijn ontstaan na de geboorte. Bijvoorbeeld door een ongeluk, een herseninfarct, een tumor, een hartstilstand of een hersenbloeding. Hij of zij had een leven voor dit leven. Hierdoor is het leven vaak anders dan voorheen en dat kan zorgen voor een bepaalde vorm van rouwverwerking, bij zowel de bewoner als de verwanten. De cliënten hebben vaak al een (lang) revalidatietraject achter de rug. De focus bij ’s Heeren Loo ligt op het accepteren van de nieuwe situatie en het leren omgaan met het letsel. Als begeleider sta je naast de bewoner om deze daarin zoveel mogelijk te ondersteunen.


Divers
Het brede aanbod zorgt ervoor dat de zorgverlening en begeleiding van mensen bij ’s Heeren Loo heel divers is. Mensen kunnen wonen in een gezinshuis, begeleid zelfstandig wonen, begeleid wonen voor ouderen met een verstandelijke beperking en dementie, niet-aangeboren hersenletsel, maar ook biedt de organisatie werken en leren in een dagbesteding, er is ambulante begeleiding van cliënten, enzovoort.

sheerenloo.nl

Andere benadering van nieuwe medewerkers
Om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn veel zorgmedewerkers nodig. Net als andere organisaties heeft ook ’s Heeren Loo te maken met een krappe arbeidsmarkt. Mede daarom heeft de organisatie ervoor gekozen potentiële kandidaten op een andere manier te benaderen. „Het menselijk aspect staat bij alles wat we doen voorop”, stelt Gerard Martijn Wobbes, Corporate recruiter. „Mensen kunnen bij ons persoonsgericht werken. Vanzelfsprekend staat de zorg voor onze cliënten voorop, maar daarnaast houden we ook meer dan ooit rekening met de wensen van werknemers. Daarom zijn we in eerste instantie niet geïnteresseerd in een CV en een motivatiebrief, maar gaan we het liefst meteen het gesprek met iemand aan.”
’s Heeren Loo is sinds juni jl. met deze manier van werven begonnen en Gerard Martijn spreekt van positieve ervaringen. „Kandidaten geven aan dat ze het prettig vinden dat ze eerst met ons in gesprek kunnen, zodat je meteen weet of het werk bij je past of niet. Natuurlijk is een diploma vereist, maar dat noemen wij het formele gedeelte.”
„Tijdens het gesprek kijken we of we bij elkaar passen, welke ervaring iemand heeft, maar bijvoorbeeld ook hoe werk en privé goed gecombineerd kunnen worden. Op deze manier willen we laten zien dat het menselijke aspect binnen ’s Heeren Loo daadwerkelijk voorop staat.”


Beter voorbereiden
„Onze ervaring is dat door deze aanpak betere kandidaten bij ons binnen komen. Even een berichtje op de website achterlaten is een manier van werven die hen aanspreekt. Bovendien vinden we dat we kwalitatief betere gesprekken met kandidaten hebben en hen beter kunnen voorbereiden op hun toekomstige werk.”


Naast zorgverleners met een diploma, is ’s Heeren Loo ook nadrukkelijk op zoek naar zij-instromers en zijn er BBL-stages mogelijk. „Het is en blijft van belang om mensen op te leiden voor de zorg, zeker gezien de tekorten die er al zijn of nog gaan ontstaan. Voor ’s Heeren Loo is zorg mensenwerk, zowel voor de mensen die de zorg ontvangen als voor de medewerkers vinden we dat van het allergrootste belang.”

(Visited 244 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten