In samenwerking met Gallagher Europe 18:30 Agri & Food

‘Het begint bij het goed managen van gras’

gallagher

Dat Gallagher Europe BV alle oplossingen voor afrasteringen en schrikdraad in huis heeft, is al vele jaren bekend. Dat betekent echter niet dat het bedrijf niet bezig is met nieuwe ontwikkelingen, integendeel. „We kijken continu wat er bij de boer speelt en zoeken daar een oplossing voor”, zegt Meindert Dijkstra, die samen met zijn vrouw Sytie de directie voert.

Gallagher Europe BV heeft een spectaculair 2021 achter de rug, een lastig jaar ook door issues in de supply chain en door hogere kosten. „Desondanks zijn we erin geslaagd om onze klanten, met name veeteeltboeren, goed te blijven bedienen en konden we blijven werken aan nieuwe ontwikkelingen.”

Oplossingen

„Daar zijn we trots op”, gaat Sytie verder. „Er komt veel op de boer af en wij vinden het belangrijk om hem daarin zoveel mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen. Met behulp van bestaande oplossingen, maar ook door het introduceren van nieuwe oplossingen.”

eShepherd

Nieuw is de digitalisering in afrasteringen, de eShepherd, waardoor de boer niet alleen efficiënter kan werken, maar bovenal een betere balans kan vinden tussen het beheer van zijn grond en de natuur. „En dat begint met het goed managen van het gras, waarbij de eShepherd een uitstekend hulpmiddel is”, verduidelijkt Meindert.

In Nieuw-Zeeland en Australië wordt eShepherd uitgerold. De koe krijgt een nekband om met GPS-ondersteuning, waardoor de boer via een webapplicatie zijn vee digitaal kan omheinen, verplaatsen en bewaken. „We hebben het dus niet meer over een fysieke omheining, maar een digitale. Je moet nog wel een buitenafrastering om het hele perceel hebben, maar daarbinnen kunnen de koeien via GPS naar bepaalde stukken land geleid worden.” Meindert:„ Doordat de koeien via deze methode meer buiten zijn, kan de boer besparen op krachtvoer en kunstmest. En gezien de huidige prijzen is dat een aantrekkelijk idee. Buiten grazen zorgt namelijk voor een andere manier van voeren, waardoor ook het stikstofprobleem voor een deel kan worden opgelost. Bovendien voorkom je dankzij de eShepherd over- en/of onderbegrazing van het weiland en door efficiënter gebruik kan de productiviteit en winstgevendheid worden vergroot. Tenslotte zorgt verplaatsing van koeien met behulp van GPS voor minder stress bij de dieren.”

Twee werelden

„Je zou kunnen zeggen dat de eShepherd ten koste kan gaan van de verkoop van fysieke afrasteringen, desondanks zijn wij overtuigd van deze methode, als aanvulling op ons huidige assortiment. We zien hier twee werelden bij elkaar komen, de traditionele en de digitale. Gallagher Europe wil voor elke situatie een passende oplossing bieden, afhankelijk van de vraag. Daarom kiezen we ook bewust voor de eShepherd. Het is een mooie oplossing voor veeboeren met een groter weiland en biedt een belangrijke bijdrage om je bedrijf beter en efficiënter te managen.” De boeren die eShepherd in Nederland getest hebben, zijn zonder uitzondering enthousiast over de mogelijkheden.

‘We kijken continu wat er bij de boer speelt en zoeken daar een oplossing voor’

Tijd is schaars

Maar ook voor boeren die eShepherd nog als ‘vervan-hun-bed-show’ zien, heeft Gallagher oplossingen om sneller, efficiënter en kostenbewust het vee te kunnen managen. Meindert:„ Snelheid en efficiency zijn voor de boer belangrijk. Tijd is schaars. En daarom wil hij niet teveel tijd kwijt zijn aan taken als het plaatsen van afrasteringen. Vroeger was de boer een dag bezig een stuk land te omheinen met netten. Nu kan dat heel gemakkelijk met de door ons ontwikkelde Autowinder, die heel eenvoudig op de Gator of Quad bevestigd kan worden. Zo is de mobiele afrastering in een mum van tijd geplaatst.” Daar waar Gallagher haar producten voorheen vooral verkocht via de winkel of online, kan de boer nu ook gebruik maken van een Gallagher consultant. „Zo kan de boer echt het beste advies krijgen hoe hij tijd kan besparen met de best passende afrastering. Een consult is eenvoudig in te plannen via de website van Gallagher (www.gallagher.eu).”

De Autowinder

Makkelijker maken

Een andere ontwikkeling is het digitaliseren van de schrikdraadapparaten, zodat de boer bijvoorbeeld op zijn telefoon kan zien waar het apparaat staat en of de batterij nog voldoende geladen is. Daardoor kan de boer de apparaten ook sneller terugvinden, wanneer hij ze wil verplaatsen of in de winter wil binnenhalen. „Alles wat we aanbieden is erop gericht het werk van de boer makkelijker te maken”, zegt Sytie. „En een verdere digitalisering gaat daar zeker bij helpen.”

eSheperd

Dit betekent ook dat Gallagher Europe op zoek is naar medewerkers met een achtergrond in de ICT. „Het gaat om de toegevoegde waarde die je kunt bieden, de agrarische achtergrond is dan van ondergeschikt belang, dat kun je hier wel leren. Wat dat betreft zijn we blij dat we gevestigd zijn in Groningen, een Universiteitsstad die veel mensen van binnen en buiten ons land trekt. Daar profiteren wij optimaal van.” „Maar voor de boer begint het met gras”, besluit Meindert. „Dat wil de boer zo efficiënt mogelijk omzetten in melk, vlees en wol. Deze tijd dwingt tot keuzes en daar kan Gallagher Europe bij helpen. Want, tegen welk probleem je ook aanloopt, de oplossing is er. We helpen je graag.”

www.gallagher.eu

(Visited 36 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten