In samenwerking met Van Braak Accountants 08:25 Business to Business

‘Het kan anders en vaak beter’

Als accountant kom je vaak bij klanten over de vloer. Met kennis en kunde van financiële, fiscale en juridische zaken ben je de vertrouwenspersoon van de klant. Meedenken over vervolgstappen binnen een bedrijf, structuren aanpassen, snel kunnen inspelen op de behoeften van de klant, helpen bij groei, overeenkomsten opstellen, registraties verzorgen, marktonderzoek doen, het komt allemaal aan de orde.

Tijdens een gesprek de juiste vragen stellen is daarom belangrijk. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij een bedrijf dat groot geworden is in de handel. „Ik kwam daar voor de tweede keer en de klant was, zeker naar aanleiding van het eerste gesprek, een en al oor”, vertelt Hennie van Braak van Van Braak Accountants. „Hij vroeg me de hemd van het lijf. En dat was maar goed ook, want er waren veel zaken die hij anders zou kunnen en had moeten regelen.”


Belastingvoordeel

„In zo’n gesprek passeren allerlei onderwerpen de revue en helaas kan dit in eerste instantie tot teleurstelling leiden, wanneer je de klant vertelt dat het anders en beter kan.” De klant uit het voorbeeld heeft bijvoorbeeld 4 kinderen, maar hij heeft zijn bedrijf maar aan één kind overgedragen. „Een logische gedachte als na diverse gesprekken is gebleken dat dit kind als enige interesse heeft in het bedrijf. Dan lijk je het goede te doen, maar fiscaal is het niet verstandig. Had hij op een andere manier gebruik gemaakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, dan had hij zijn bedrijf veel voordeliger kunnen overdragen. Als je dat vertelt, volgt er verbazing en ook teleurstelling, want dat wist hij niet. In dit geval was het verstandiger geweest het bedrijf aan de vier kinderen over te dragen, met de wetenschap dat er uiteindelijk één opvolger overblijft. Alle kinderen moeten dan wel 5 jaar doorgaan met het bedrijf en het vervolgens overdragen, in dat geval heb je maximaal belastingvoordeel.”


Testament

„Omdat we hier te maken hebben met een vermogende klant is het altijd interessant om het testament erbij te pakken. Meteen werd duidelijk dat hij had verzuimd aan zijn kleinkinderen na te laten. Niet verstandig, maar nog wel te repareren. Ook meende hij dat hij zijn levenstestament op orde had, maar hij had vergeten een paragraaf ten aanzien van huwelijkse voorwaarden op te nemen. Dat is voor de nabestaande wel zo prettig. Wanneer je het daar tijdens het gesprek allemaal over hebt, zie je de verbazing in zijn ogen toenemen. ‘Wat hebben mijn adviseurs hiervoor allemaal gedaan?’”


Eén uur
Een goed gesprek duurt bij Van Braak Accountants in de regel nooit meer dan één uur. „Tijdens het gesprek is het verstandig om meteen ter zake te komen. Zo vertelde de eigenaar van een ander bedrijf dat hij voorheen een eenmanszaak had, dat is omgezet naar een BV. Heeft hij dat fiscaal zo gunstig mogelijk gedaan of is daar nog iets aan te doen? Hij verhuurt het kantoorpand voor een deel aan derden. Dat moet op de brandverzekeringspolis worden vermeld, is dat gebeurd? Verder verhuurt hij een loods aan een BV, daarin staan veel brandgevaarlijke apparaten. Is dat gemeld? Kortom, binnen vijf minuten worden heel veel vragen gesteld, waarop die klant graag antwoord wil.”


„Het gaat er om meteen de juiste vragen te stellen”, gaat Van Braak verder. „In de praktijk hoor je vaak alleen de mooie verhalen en verder niets. Daar kom je niet verder mee. Deze klant heeft met hard werken zijn geld verdient en heeft geen kennis van fiscale en juridische aangelegenheden, daarvoor rekent hij op zijn accountant.”


Leg het vast
„Een volgende vraag is wat er met de zaak en zijn gezin gebeurt als hij gisteren tegen een boom was gereden. Hij had geen idee. Zijn vrouw kan dan besluiten het bedrijf meteen te verkopen, waarover ze dan wel ruim 40 procent belasting betaalt. Doet ze dit bijvoorbeeld een half jaar later dan is de heffing al ongeveer gehalveerd. Kortom, leg dit vast. Is zijn testament op orde en als zijn vermogen toeneemt, is dat testament aangepast?”


„Wat gebeurt er als hij in coma zou raken”, was een volgende vraag. „Dat had hij met twee vrienden geregeld, zo vertelde hij. Maar, die afspraken zijn niets waard als ze niet op papier staan. Er moet een levenstestament zijn, waardoor je bijvoorbeeld ook als je in coma ligt, schenkingen aan je kinderen kunt blijven doen en de zekerheid hebt dat allerlei zaken zijn vastgelegd.”


Dankbaar
„De eindconclusie van de klant was dat hij deze tips en aanbevelingen nog nooit van z’n eigen adviseur had gehoord. We hebben binnenkort een nieuwe afspraak en dan komt de notaris mee en wordt er van alles omgezet. De klant is dankbaar. Hij heeft een accountant die nuchter, direct en met kennis van zaken duidelijk maakt hoe hij op eenvoudige wijze geld kan verdienen en ervoor zorgt dat hij zijn zaken goed voor elkaar heeft, mocht er iets gebeuren. En dat is precies waar de accountant voor moet staan.”

vanbraakaccountants.nl

(Visited 18 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten