In samenwerking met Rundveedierenartsen Wolvega 13:49 Agri & Food

‘Samen blijven zorgen voor optimaal boeren’

Met zes gespecialiseerde dierenartsen en vijf paraveterinairen staan ze dag en nacht klaar voor de boer. Samen zorgen voor 21.500 koeien, voor schapen en geiten. Adviseren in een wereld die onder druk staat. „De boer staat centraal. Die wil geen trammelant.”

Bauke van der Valk en Folkert Postma genieten van wat ze doen. Iedere dag weer zorgen voor de boer en zijn melkkoeien. Rundveedierenartsen Wolvega is een team van experts. Zes dierenartsen en vijf paraveterinairen met volle ondersteuning op de basis aan de Grindweg in Wolvega. Samen met Paardenkliniek Wolvega vormen ze een gezonde maatschap. Ieder met zijn eigen specialisme. Bauke van der Valk, geborgd rundveedierenarts en specialist bedrijfsvoering en voeding: „De wet- en regelgeving wordt voortdurend aangepast, dus moet je je volledig op je vakgebied focussen om de boer optimaal bij te kunnen staan. Met ons team combineren we kennis en praktijkervaring op het gebied van gezondheid en -vruchtbaarheid met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Naast het verlenen van eerstelijns veterinaire zorg is ieder van ons gespecialiseerd op deelonderwerpen binnen het een eigen vakgebied. Dit heeft als voordeel dat we ook 2e lijns werk (consultancy) kunnen bieden. Als er bijvoorbeeld weerstand problemen bij de melkkoeien zijn dan beginnen we te kijken met een kritische blik, naar alle mogelijk oorzaken. Van Mycotoxinen, waterkwaliteit, mineralen tekorten of overschotten, lekstroom, ruwvoerkwaliteit, huisvesting of voedingsproblematiek. Alles wordt meegenomen en wordt dan vervolgens een plan van aanpak gemaakt. Zo kan onze praktijk steeds een breed en up-to-date aanbod aan diergeneeskundige zorg en begeleiding bieden.”


Iedere stap heeft consequenties
Collega dierenarts Folkert Postma: „We zijn er voor de boer en de dieren. Het gaat altijd over de vraag hoe je zo effectief en optimaal kunt bijdragen aan het bedrijfsmanagement en de gezondheid en het welzijn van dieren. De boer wil geen trammelant, die wil net als wij met plezier werken. Zieke dieren voorkomen is daarom een must. Daarnaast kost de verzorging van zieke dieren veel tijd. De tijd is vaak kostbaar op melkveebedrijven. Het vak van boer is complex en veelomvattend. Een boer moet van veel zaken veel verstand hebben: boekhouden, bodemgezondheid, diergezondheid, voeding, bemesten, regelgeving, noem maar op. Het is aan ons om de boer en het proces op zijn specifieke bedrijf zo goed mogelijk te ondersteunen, daar zo goed mogelijk aan bij te dragen zodat de diergezondheid er zo optimaal mogelijk voor staat. De verschillen in bedrijfsvoering zijn groot, van biologisch tot intensief. Maar in alle gevallen geldt voor ons, meedenken, ondersteunen, ontzorgen, verzorgen en adviseren.”


Het team van Rundveedierenartsen doet haar werk in hoofdzaak in drie provincies: een groot deel van Friesland, Noord- West Overijssel en de Noordoostpolder. Ze bedienen zo’n 160 melkveehouders met 21.500 melkkoeien. Van bedrijfsvoering en koppelmanagement, monitoring en bijsturing van kengetallen tot het vroegtijdig herkennen van gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen. Van chirurgische ingrepen tot veterinaire diagnostiek, bacteriologisch onderzoek en antibioticum-gevoeligheid in het eigen laboratorium. Van uiergezondheid, vruchtbaarheid, infectieziekten, klauwgezondheid, opfok jongvee, rundveevoeding en transitiemanagement tot schapen & geiten. Het team doet praktijkonderzoek en veldstudies en beschikt over een eigen unieke Medicijnbus. Bauke van der Valk: „Met onze medicijnbus voorzien we onze veehouders eens per 3 weken op het eigen erf van bestelde producten en materialen. Dat geeft structuur en inzicht. De bus doet tweemaal per week zijn ronde door ons verzorgingsgebied, gereden door onze eigen paraveterinairen die van de hoed en de rand weten. Ze kennen de boeren en de bedrijven, zij kijken en luisteren mee.”


Voorbereid op pad
Een team van betrokken rundveespecialisten, zeker. Maar het is vooral ook de manier waarop ze hun werk doen, zegt Folkert Postma. „Om melkveehouders bij te staan hun koppelmanagement onder praktijk-omstandigheden te optimaliseren, heb je meer nodig. We doen het met elkaar, als team en samen met de veehouder. Je moet je blijvend verdiepen in de boer en zijn bedrijf. We hebben korte lijnen met elkaar en met de veehouder. Dat betekent dat we voortdurend van elkaar weten wie waar is geweest, wat er speelt en dat boeren direct met ons contact kunnen hebben. We gaan voorbereid op pad. We zorgen ervoor dat de communicatie goed is en we de informatie op en rond het erf en van erfbetreders op orde hebben. En we leveren maatwerk. Ieder bedrijf is uniek, met specifieke bedrijfsomstandigheden en iedere boer heeft persoonlijke doelstellingen. Voor de een is dat een hoge productie, voor de ander is dat om met zo veel mogelijk eigen geteeld voer melk te produceren. We zijn ingericht en gefocust op boeren die met plezier kunnen blijven werken, met gezonde veestapels op gezonde melkveebedrijven. Wat enorm helpt is dat iedereen ook een sterke binding met het boerenleven heeft, we weten waar het over gaat, we proberen de juiste vragen te stellen en weten wat er van ons verwacht wordt.”


Vertrouwen betekent zelfstandig blijven
Niet onbelangrijk: de specialisten hebben een heldere visie op de toekomst. Doorgaan op eigen kracht, zelfstandig blijven. Bauke van der Valk: „We hebben ons sinds 2001 gespecialiseerd, omdat dat nodig is om de boer zo goed mogelijk effectief en optimaal bij te staan in zijn bedrijfsvoering. We kennen elkaar, we werken samen aan langdurige relaties, aan gezonde bedrijven en gezonde dieren. We hebben veel boeren die al heel lang klant bij ons zijn. Die relaties moet je niet verkwanselen. Het gaat om het vertrouwen dat je in elkaar stelt. En dat willen we behouden. Voor ons ligt daarin de keuze om zelfstandig te blijven, te zorgen dat we er voor elkaar zijn en op elkaar kunnen rekenen. Zeker nu. Het is voor veel boeren een lastige tijd, er speelt ongelooflijk veel en er is gebrek aan perspectief. We moeten met z’n allen scherp blijven op wat er speelt, het stelt eisen aan ieders ondernemerschap. Keuzes maken als het kan. Wij blijven als zelfstandige maatschap van dierspecialisten kiezen voor onze klanten.”

www.rundveedierenartsenwolvega.nl

(Visited 24 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten