In samenwerking met Greenwise Campus 14:53 Duurzaam / Circulaire economie, Energietransitie, Onderwijs, Techniek / Maak- en procesindustrie, Zorg, Life Sciences & Health

Samenwerking essentieel voor Greenwise Campus

Een slimme en duurzame toekomst creëren voor een vitale regio. Daarvoor wordt in Zuid-Oost Drenthe kennis en kunde gebundeld en gedeeld op de Greenwise Campus, een initiatief van NHL Stenden, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Drenthe en gemeente Emmen. Via de samenwerking op verschillende thema’s zijn ook Alfa-college en Noorderpoort aangehaakt.

Liesbeth Horstmann, projectmanager Techniek & Innovatie van Drenthe College, en Klaas Jan Noorman, programmaleider energie bij Greenwise Campus, zien samenwerking als essentieel ingrediënt voor de transitie die nu nodig is. Noorman is tevens partner van ProDO, een onafhankelijk bureau voor advies, proces-, project- en programmamanagement voor duurzame ontwikkeling in Groningen. ,,Ik ben geboren en opgegroeid in Emmen en vind het geweldig om sinds de zomer als projectleider energie betrokken te zijn bij dit kennisknooppunt in Zuid-Oost Drenthe. De regio profiteerde jarenlang van de aanwezigheid van gas en olie en de bedrijven die daardoor groot zijn geworden, dragen nu bij aan de transitie naar een energiesysteem dat bestaat uit volledig hernieuwbare energie.’’

Maakindustrie

De focus op deze Drentse regio is volgens Liesbeth Horstmann mede ingegeven door de aanwezigheid van veel maakindustrie. ,,Dat zijn bedrijven die de komende jaren moeten bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en slimme producten op de markt kunnen brengen die kunnen bijdragen aan die vitale regio.’’ Greenwise Campus richt zich namelijk niet alleen op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en van fossiele naar duurzame energie, maar ook op de transitie van analoog naar digitaal en van zorg naar positieve gezondheid. De vier transities moeten leiden naar groene chemie, nieuwe energie, slimme maakindustrie en technologie in zorg en welzijn. ,,Regionale bedrijven kunnen nieuwe technologieën omzetten naar producten, maar daar zijn wel vakmensen voor nodig. Dat geldt ook voor zaken als veiligheid, montage en onderhoud.’’ Greenwise Campus verzorgt daarom bijscholing aan professionals uit het bedrijfsleven en leidt zijinstromers en nieuwe studenten op om de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden.

Slim falen

De genoemde transities vragen volgens Horstmann en Noorman een nieuwe denkwijze. De wereld is niet maakbaar en energiebronnen zijn niet onuitputtelijk. ,,We hebben daarom creatieve mensen nodig die buiten de gebaande paden durven denken’’, zegt Noorman. ,,En we moeten fouten durven maken. Dat noem je ‘slim falen’, dingen uitproberen en leren van de uitkomst, ook als dat niet het gewenste resultaat is.’’ Studenten worden, mede dankzij Greenwise Campus, getraind in het ontwikkelen van die vaardigheden. Ze kunnen kiezen uit een keur aan keuzedelen die ze voorbereiden op het bijdragen aan deze transities. ,,Samenwerking is essentieel’’, zegt Liesbeth Horstmann. ,,Daarom is het zo mooi dat ook onderwijsinstellingen voor mbo, hbo en universiteit elkaar nu weten te vinden. Dankzij Greenwise Campus ontdekken we wat er nodig is en kunnen we samen nadenken over oplossingen, ieder vanuit zijn eigen specialisme.’’ Ontwikkelingen volgen uit onderzoeken van de Universiteit van Groningen en de toepasbaarheid kan onderzocht worden door studenten van NHL Stenden en een toenemend aantal practoraten in het mbo. Aangesloten bedrijven kunnen die technologie vervolgens doorontwikkelen en op de markt brengen.

Tal van bedrijven in de regio hebben zich, via Ondernemend Emmen, al snel gemeld bij Greenwise Campus. Zij hebben overduidelijk behoefte aan een kennisknooppunt en samenwerking. Ze vinden er inspiratie ten aanzien van duurzaamheid, maar ook het verslimmen van de maakindustrie. De Campus helpt namelijk een brug te slaan tussen technologische ontwikkelingen, zoals 3D printing, digital twinning, artificial intelligence en machine learning, en de regionale maakindustrie. Technologische oplossingen kunnen ook een rol spelen in de toenemende vraag naar zorg, die bovendien vaak complexer is. Er wordt daarom ook samengewerkt met grote regionale werkgevers in de zorg. Gebruikmaken van slimme technologie kan een oplossing zijn voor het personeelstekort. Ook gemeente Emmen en provincie Drenthe zijn enthousiast over de samenwerking binnen Greenwise Campus. Zij dragen financieel bij aan de campus en zijn gesprekspartner.

De campus is fysiek gevestigd in Emmen en krijgt daar nieuwbouw, maar er zijn ook zogeheten hubs in de regio en er wordt gewerkt aan een virtuele Greenwise Campus. Dat moet het netwerk voor kennisdeling zo groot mogelijk maken. Ook niet aangesloten partijen zullen daar inspiratie vinden en kunnen er meedenken over oplossingen.

www.greenwisecampus.nl

(Visited 62 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten