In samenwerking met Smeets bouwmanagement en advies 15:04 Bouw, Duurzaam / Circulaire economie

Smeets legt focus op circulariteit

Smeets bouwmanagement en advies in Meppel levert oplossingen voor vastgoedvraagstukken van met name zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties en overheden. „Dat doen we door duurzame en betaalbare woningen en gebouwen te realiseren’’, zegt directielid René Grummel. „Onze focus ligt op circulariteit en in 2030 willen we daarin koploper zijn.’’

Het adviesbureau werd in 1989 opgericht door Cees Smeets en bestaat dit jaar dus 35 jaar. Al die jaren werkt Smeets voor maatschappelijke organisaties. Het bureau wordt sinds 2018 geleid door René Grummel en Erik Posthumus. Smeets biedt een breed dienstenpakket dat onder meer bestaat uit ondersteuning en advies bij projecten op het gebied van ontwikkeling, renovatie, nieuwbouw, onderhoud en beheer van vastgoed. René Grummel:

„Voor onze opdrachtgevers verzorgen we zaken als projectmanagement en bouwkostenadvies, maar ook energie-inspecties, bouwkundig advies, directievoering en toezicht. We richten ons bewust op opdrachtgevers in Noord-Nederland en op sectoren waarin onze maatschappelijke betrokkenheid tot zijn recht komt. Zo maken diverse woningcorporaties in het Noorden van het land gebruik van onze expertise bij renovatie, onderhoud en verduurzaming van huurwoningen. We weten wat de huurder beweegt, waardoor we goed in staat zijn om toekomstgerichte oplossingen te bedenken.’’

De vernieuwbouw van het Ichthus College in Kampen.
Ontwerp: studio Nuy van Noort.


Circulair bouwen
Duurzaamheid in het algemeen en circulariteit in het bijzonder spelen een steeds grotere rol bij opdrachtgevers en Smeets. Erik Posthumus: „Opdrachtgevers investeren meer in duurzame woningen en gebouwen en wij hebben van oorsprong een grote maatschappelijke betrokkenheid, dus daarin vinden we elkaar.

Duurzaam bouwen vinden wij vanzelfsprekend, omdat dit samenhangt met energielasten en comfort voor de bewoner, maar circulair bouwen gaat nog een stap verder. Het gaat niet alleen over de losmaakbaarheid en het hergebruik van materialen, maar ook over het aanpassen van onderhoudsprocessen omdat circulaire gebouwen een kortere onderhoudscyclus vragen. Onze medewerkers zijn specialisten die graag uitgedaagd worden door nieuwe ontwikkelingen en in dat opzicht snijdt het mes dus aan twee kanten: Smeets ontwikkelt kennis op deze nieuwe vakgebieden en dat levert vaak mooie, nieuwe vraagstukken van klanten op waardoor wij als organisatie een bijdrage leveren aan het klimaatvraagstuk.


‘Wij zijn van oorsprong maatschappelijk betrokken’

Dat heeft al mooie opdrachten opgeleverd en in 2030 willen we bekendstaan als hét adviesbureau op het gebied van circulair bouwen. We streven ernaar dat 70 tot 80 procent van onze projecten tegen die tijd gerelateerd is aan circulariteit en duurzaamheid.’’
Het team van Smeets, dat bestaat uit zo’n vijftig medewerkers met uiteenlopende specialisaties, is trots op de nieuwbouw van gymzaal De Meet in Haren. René Grummel:

„De gemeente Groningen loopt voorop met haar circulariteitsbeleid en bijbehorende investeringen, dus we zijn er trots op dat we zijn ingeschakeld voor de projectbegeleiding van dit project. De Meet is circulair gebouwd en wij waren onder meer verantwoordelijk voor het toepassen van de BCI-tool (Building Circularity Index, red.).’’ Een andere mooie klus is het ontwerpmanagement voor de vernieuwbouw van het Ichthus College in Kampen. „Dat gebouw wordt deels gesloopt, het betonnen casco blijft staan. Dat heeft een grote CO2-voetafdruk en door dat opnieuw te gebruiken, wordt de CO2-uitstoot sterk gereduceerd. Het geeft ons veel voldoening om leiding te geven aan dit soort projecten en later het gerealiseerde gebouw te zien.’’

Gymzaal De Meet in Haren.
Ontwerp: Wind Design + Build.


Assetmanagement
Om klanten goed te kunnen adviseren, is het verzamelen van betrouwbare informatie essentieel. Digitalisering en assetmanagement spelen daarom een grote rol in de werkwijze van Smeets. Erik Posthumus: „Inspectiewerk geeft inzicht in de technische toestand van een gebouw en de benodigde investering voor onderhoud, renovatie en verduurzaming. Omdat die informatie toegankelijk en actueel moet zijn, werken we samen met een expert op het gebied van datawinning en datatransfer. Onze assetmanagers kunnen daardoor de beschikbare data analyseren en een helder en goed onderbouwd advies geven. Vaak blijkt dat er meer mogelijk is dan opdrachtgevers denken.’’


Het ambitieniveau van Smeets heeft eerder al geleid tot onderscheidende dienstverlening. Zo voldoet het adviesbureau al geruime tijd aan de voorschriften van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb, red.), die op 1 januari van dit jaar is ingegaan. Smeets heeft eigen kwaliteitsborgers in dienst die uitgebreide trainingen, cursussen en audits hebben gevolgd om dit predicaat te mogen uitdragen. Daarnaast is Smeets het eerste bouwmanagementbureau in Noord-Nederland dat de KCAF ‘Erkenning Funderingsaanpak’ heeft. Door de kwaliteit van funderingen in beeld te brengen, kunnen eventuele problemen worden voorkomen of tijdig worden opgelost.


smeetsbma.nl

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten