In samenwerking met De Heus Voeders 12:15 Agri & Food

Vers gras maximaal omzetten in melk

Dat is het doel van beweiding en zomerstalvoeren. De innovatie RECYCLE van De Heus Voeders helpt je hierbij. De unieke mix van plantextracten in RECYCLE verbetert de penswerking en verhoogt de benutting van eiwit uit vers gras. Met als resultaat meer melk, een hoger melkeiwitgehalte, een lager melkureum en een efficiënte kringloop. Voor een goed en duurzaam rendement.

Plantextracten
Het product RECYCLE bevat een unieke en uitgebalanceerde combinatie van plantextracten voor een beter gebruik van eiwit in de vers gras vretende koe. Geertjan Fekken en Jeep Aalders zijn verkoopleiders bij De Heus voor Noord-Nederland: „Wij hebben RECYCLE ontwikkeld op basis van drie jaar intensief onderzoek naar de werking van dit product, waaruit bleek dat de juiste combinatie, hoeveelheid en origine van de verschillende extracten cruciaal is. RECYCLE zorgt ervoor dat in de pens minder eiwit afgebroken wordt en dat het onbestendig eiwit efficiënter wordt omgezet naar microbieel eiwit.”


Eiwit van eigen land
„Uit de praktijk weten we dat de stikstofefficiëntie van weidende koeien vaak lager ligt dan die van koeien die mais gebaseerde rantsoenen krijgen. Het verwaarden van vers gras wordt steeds belangrijker. Hierbij is het de uitdaging om emissies en stikstofverliezen te beperken. RECYCLE zorgt voor minder verlies via ammoniak en melkureum. Zo helpt het de koe om het eiwit van eigen land beter te benutten.”


Beter werkende pens

In 2013 heeft De Heus voor het eerst ervaring opgedaan met RECYCLE in Zuid-Afrika. Daarna volgden verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Een aantal van deze onderzoeken is uitgevoerd bij pens gefistuleerde koeien, waarbij de concentratie van ammoniak en ureum gemeten is in de pens en in het bloed. Deze onderzoeken laten een verlaging van de afvalproducten van eiwitten zien. Dus een groter deel van het eiwit uit het voer wordt benut in de koe. Dit komt ten gunste van de melk(eiwit)productie.


Grootschalig praktijkonderzoek
Na doorontwikkeling in Nederland is in 2018 een grootschalig praktijkonderzoek opgezet op maar liefst 11 bedrijven met in totaal 1350 koeien. De wetenschappelijke en de praktijkonderzoeken tonen een eenduidig beeld: meer melk per koe per dag, hoger melkeiwit gehalte, lager melk ureum en een hogere eiwitbenutting.


Extra opbrengsten: 32 cent per koe per dag
Het praktijkonderzoek van De Heus in Nederland laat een meeropbrengst zien van 32 cent per koe per dag als gevolg van een stijging van de melkinkomsten. Geertjan en Jeep: „Daarnaast besparen melkveehouders op de kosten van mestafzet, door een lager melkureum. Tenslotte verbeteren door de efficiëntere penswerking ook de gezondheid en energiebalans van de koe”.


Hoe pas je RECYCLE toe aan je rantsoen?

RECYCLE heeft een prettig kruidige geur en is toegevoegd aan een aantal krachtvoersoorten in ons weideassortiment. Daarnaast kan RECYCLE toegepast worden in rundveecorrectiemeel (RUCOM).

De ervaring van Marcel Zandbelt
Afgelopen jaar realiseerde Marcel 216 dagen weidegang met bijna 2500 uren. Gedurende het weideseizoen was hij gewend om in de tank een ureumgetal van gemiddeld 20 of hoger te hebben. Regelmatig zag hij pieken in het ureumgetal. Tot hij twee jaar geleden begon met het voeren van RECYCLE via de weidebrok PUUR. Sindsdien is het ureumgetal gedurende het weideseizoen gemiddeld 15 en ziet hij veel minder pieken in ureum. Een groter deel van het eiwit uit gras wordt benut door de koeien. Dit is beter voor de koe, gunstig voor je mestboekhouding en goed voor je saldo. “RECYCLE maakt vers gras een nog aantrekkelijker voedermiddel”.
Lees meer op www.de-heus.nl/recycle

Jeep Aalders, verkoopleider Noord-Oost
Geertjan Fekken, verkoopleider Noord-West

Meer informatie? Kijk op www.de-heus.nl/recycle

(Visited 74 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten