In samenwerking met Vriezon 14:27 Energietransitie

Vriezon, betrokken partner voor energie en warmte

Vriezon in Leeuwarden is vooral bekend van het aanbrengen van pv- installaties. Maar in de wereld van energie en warmte, zijn zonnepanelen een deel van het geheel. In de energietransitie draait het steeds meer om kennis, integrale oplossingen en samenwerking op het gebied van energie en warmte, zeggen Jan Slager en Gerrit Winius.

Vriezon is vooral actief in de business-to-businessmarkt. Bouwers, corporaties en ontwikkelaars, maar ook gemeenten doen steeds vaker een beroep op de kennis en kunde van het Leeuwarder familiebedrijf. „Van het projectmatig aanbrengen van pv- installaties op grote daken, zijn we de afgelopen jaren steeds meer gegroeid naar het leveren van oplossingen bij het verduurzamen van bedrijfsgebouwen en woningen”, stelt Jan Slager, algemeen directeur van Vriezon. „In de verduurzaming van gebouwen draait het steeds vaker om combinaties van energie en warmte. Die verduurzaming wordt steeds urgenter en mensen doen steeds vaker een beroep op ons wordt gedaan om vanuit onze kennis en ervaring mee te denken voor integrale oplossingen. Het helpt dat we zelf veel stappen hebben gezet naar verduurzaming van ons eigen pand en in eigen huis proefondervindelijk kunnen meten en testen.”


Veelzijdig Vriezon
Het pand van Vriezon op De Hemrik is gasloos, heeft een eigen pv- installatie op dak, er staat beneden een eigen batterijopslag en er wordt verwarmd met infrarood. Gerrit Winius, projectleider en calculator van Vriezon: „Door zelf keuzes te maken, in eigen huis te gaan testen en meten wat er allemaal in de praktijk gebeurt, leren we iedere dag meer over de effecten van combinaties van energie en warmte. Doordat je die kennis in huis hebt en door de projectervaringen die je opdoet, kun je ook advies geven en wordt je partner in de samenwerking met andere bedrijven en partijen om slimme oplossingen te bedenken. Nu zijn warmte en energie meestal nog gescheiden systemen, omdat we warmte in hoofdzaak nog aan gas is gebonden. Straks zullen warmte en energie steeds vaker dezelfde bron hebben en daarmee wordt een integrale systeemaanpak van warmte en energie noodzaak.

Kennis delen, nieuwsgierigheid, lerend vermogen en samenwerken wordt steeds belangrijker. Dat geldt voor ons als bedrijf en voor de mensen die bij Vriezon werken. De installateur van nu is steeds veelzijdiger en steeds vaker bekend met allerlei verschillende systemen. Het is een weg die we met plezier inslaan, omdat Vriezon steeds meer inhoudelijk en in een vroeg stadium vanuit passie en praktische kennis betrokken is bij het meedenken over oplossingen over energie- en warmtevraagstukken.”


Jan Slager: „Veiligheidsnormen als NEN 1010 en Scope 12 zijn voor Vriezon wezenlijk om aan te willen voldoen en dat betekent veel aandacht voor het kennisniveau van onze mensen. Inspectie en keuringen van elektrische en pv- installaties worden steeds belangrijker. Ook daarom hechten we veel waarde aan een vast eigen team van vakmensen, die we in hoge mate zelf opleiden. Zorgen voor elkaar en dingen samen doen past binnen dit familiebedrijf, binnen een bedrijfstak die alleen maar groeit en diverser wordt en steeds meer mensen perspectief biedt.”


De kunst van het peakshaven
Jan Slager en Gerrit Winius zijn hoopvol over de vele mogelijkheden die energietransitie biedt. Jan Slager: „Op De Hemrik bijvoorbeeld, hebben we ons eigen E-team voor het bedrijventerrein. We zijn met elkaar bezig om te kijken wat er speelt in energiebehoefte. Wie heeft wanneer energie nodig, wie verbruikt wat, wie wil of moet uitbreiden, wat betekent dat , zijn er ook andere opties? Is capaciteitsuitbreiding altijd noodzakelijk? Aan de ene kant leer je heel veel door slim te monitoren met behulp van sensoren en zo de energiebehoefte van bedrijven te managen. In een aantal gevallen leert het dat je bijvoorbeeld beter kunt investeren in het zelf opslaan van energie, dan in netuitbreiding.

Je maakt dan gebruik van het zogeheten peakshaven: met behulp van een batterij vlak je de piekmomenten in verbruik af. Je bespaart daarmee direct op je aansluitcapaciteit en dus op je netwerkkosten. Daarnaast kun je dezelfde batterijopslag inzetten om wel voldoende energie te hebben tijdens de piekmomenten in je bedrijf. Samenwerken in dit soort ervaringsprojecten loont. Het voorkomt in een aantal gevallen dat de schop in de grond moet. En eerlijk is eerlijk: de belangrijke boodschap blijft dat we met z’n allen nog nadrukkelijker moeten kijken naar het besparen van energie en warmte. Dat moet altijd de eerste stap zijn.

Minderen in gebruik moet vaker de mindset zijn. Sensortechnologie, maar ook artificial intelligence kan daarbij heel behulpzaam zijn, zowel in het bedrijf als thuis. Het leert je bijvoorbeeld feilloos je eigen gedrag te analyseren en van daaruit de beste keuze te maken om – een heel simpel voorbeeld- op een ander tijdstip dan je altijd deed, je vaatwasser aan te zetten.”


Betrokken adviseur
Gerrit Winius: „Naast besparing zal het de komende jaren steeds vaker gaan over de relatie tussen de opwek en het verbruik van energie. De kennis, de techniek en de technologie gaan met sprongen voorwaarts, zodat we vaker integrale oplossingen kunnen ontwerpen en installeren. Met Vriezon zetten we daarom vol in op de rol van betrokken adviseur, installateur en samenwerkingspartner voor energie en warmte in voor mkb-bedrijven, (woning)corporaties en overheden.”


www.vriezon.nl

(Visited 14 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten