In samenwerking met gemeente Harlingen 09:03 Business to Business, Innovatie / Onderzoek, Maritiem

‘We hebben geen tekort aan ambities’

In de 17e en 18e eeuw was het Friese kustgebied het meest welvarende gebied van Europa. Vergane glorie, maar dat wil niet zeggen dat gemeente Harlingen en Noordwest-Fryslân geen nieuwe glans kunnen krijgen. Volgens wethouder Paul Schoute zijn er kansen genoeg om van Harlingen en omstreken een aantrekkelijker leef, woon- en werkgebied te maken. ,,We hebben geen tekort aan ambities en ideeën.”

Een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijker Noordwest-Fryslân moet het sociaal economisch actieplan leveren. Dit is door gemeenten Harlingen en Waadhoeke opgesteld in samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen. Het plan moet leiden tot 22% economische groei in 2030, bovenop de trendmatige groei. Schoute: ,,De groei moet wél ten dienste staan van mensen. Ook thema’s als duurzaamheid, circulariteit, biodiversiteit en sociale inclusie spelen daarom een rol.” Afgelopen zomer is HetGoudvanNoordwest.nl gelanceerd, om de voortgang van dit plan te tonen en de parels die de regio rijk is.

Investeren in ‘goud’

Er zijn vier programmalijnen: ‘Innovatie en ondernemerschap’, ‘arbeid en onderwijs’, ‘versterken woon- en vestigingsklimaat’ en ‘slimmer samenwerken binnen en buiten de regio’.” Schoute: ,,Waar we bijvoorbeeld naar toewerken, zijn kennishubs of campussen waarbinnen ondernemers en onderwijsinstellingen samenwerken. Voor Waadhoeke op het gebied van agrifood en voor Harlingen met betrekking tot de maritieme sector. Later breidt dit uit tot andere sectoren.”

En onlangs zijn jobcoaches van Pastiel naar werven geweest in Franeker en Harlingen, waar begonnen wordt met technisch praktijkonderwijs. Dit maakt de drempel lager voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, maar wel willen en kunnen werken. ,,We hebben veel inwoners die het liefst met hun handen willen werken. Voor hen zijn genoeg mooie banen in de buurt, alleen weten ze het vaak niet.”

Het sociaal economisch actieplan is volgens Schoute ook het motorblok met oog op de Regio Deal. De Regio Deal is in het leven geroepen door het Rijk met als doel de kracht van regio’s versterken. ,,We hebben in ons sociaal economisch actieplan verschillende punten die dat bevorderen. We mikken voor de Regio Deal op 40 miljoen euro, inclusief een cofinanciering van 20 miljoen door gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Leeuwarden en Provincie Fryslân. Begin 2023 krijgen we de uitslag en de geluiden uit Den Haag zijn hoopvol.”

Bedrijven met waarde

Een ander interessant project is de uitbreiding van industrieterrein Oostpoort, die waarschijnlijk komende zomer gaat beginnen. Oostpoort 1 en 2 zitten vol en na een stevige lobby heeft Harlingen vanuit de provincie groen licht gekregen voor Oostpoort 3. ,,De exploitatie valt onder een externe partij, maar door bepaalde punten in het bestemmingsplan op te nemen, willen we voorkomen dat er loodsen komen voor opslag. We willen dat op Oostpoort 3 vooral bedrijven komen die voor de regio iets toevoegen.”

En dan is er nog de Port of Harlingen, die dit jaar in het nieuws kwam vanwege onder meer de nieuwe zaagtand-steiger. ,,Een belangrijke mijlpaal. Nu hebben we een steiger die geschikt is voor kotters met duurzame visserijtechnieken.” Een stap voorwaarts, maar nog niet de laatste horde. Port of Harlingen is sinds 2018 zelfstandig. De gemeente Harlingen is enig aandeelhouder. In 2023 volgt een evaluatie over de eerste 5 jaar. ,,De haven staat voor verduurzamingsopgaves met investeringen die om vele miljoenen gaan. Met de gemeente als enig aandeelhouder is het financiële construct wat kwetsbaar. Uit de evaluatie moet blijken wat verdere opties zijn.”

Steeds populairder

Elke investering in de haven is volgens Schoute overigens zinloos als de baggerwerkzaamheden tussen Harlingen en Kornwerderzand worden gestaakt, waarover momenteel volop wordt gedebatteerd. ,,De vaarweg Boontjes verbindt Harlingen met Kornwerderzand en daarmee met belangrijke plaatsen als Urk en Amsterdam. Stop je met baggeren, dan loopt die geul vol. En dan is ruim tweehonderd miljoen voor een nieuwe sluis bij Kornwerderzand trouwens ook weggegooid geld. Binnen onze gemeente zijn allerlei initiatieven gaande met oog op duurzaamheid en milieu. Maar 2.500 tot 3.000 mensen zijn direct of indirect voor hun werk afhankelijk van de haven en het kan niet zo zijn dat zij zonder werk komen te zitten. De haven wil meewerken aan de opzet van een programma voor de impactvermindering van het baggeren in de Waddenzee, in samenwerking met de andere waddenzeehavens.”

Zo zijn er meer zaken die dit jaar speelden en de komende jaren op Schoute’s agenda staan. ,,Er zijn genoeg kansen om de stad en deze regio een aantrekkelijker te maken. We zijn al best populair geworden, we bouwen als een malle, maar er is nog veel te winnen. Daarom zijn we zo ambitieus.”

harlingen.nl

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten