In samenwerking met ICON 09:13 Werk, Onderwijs, Zorg, Life Sciences & Health

Werken aan een beter leven voor patiënten, medicijnen van de toekomst en jezelf

Bij ICON werken onze collega’s in een omgeving waar zij zich altijd kunnen ontwikkelen. De unieke werkzaamheden maken ICON voor veel functies een waar opleidingsinstituut. Dat biedt mogelijkheden voor diegene die meer wil doen dan hij altijd deed. Werken aan je eigen ontwikkeling en maatschappelijke impact maken, door een bijdrage te leveren aan medicijnontwikkeling om patiënten te kunnen behandelen en mogelijk genezen.

 Samen werken aan iets groots

Voor Cynthia Kox is haar baan als Medical Research Associate (MRA) een uitkomst. „Het is net anders dan verpleegkundige zijn in een ziekenhuis. En dat is precies wat het mooi maakt.” Daar moest ze achter komen, want tijdens haar opleiding was haar nooit verteld dat ze als verpleegkundige ook in een onderzoekssetting zou kunnen gaan werken. Ze had geen idee wat er binnen de muren van zo’n onderzoeksinstituut gebeurt. „Ik kwam zeven jaar geleden als uitzendkracht terecht in het onderzoekscentrum van ICON, destijds nog PRA. Daarna draaide ik mee in het keuringscentrum en nu ben ik weer druk in onze onderzoekscentra, zowel die bij het Martiniziekenhuis als die in het UMCG. De onderzoeken verschillen per locatie, dus dat maakt mijn werk heel divers.”

Cynthia deed de opleiding tot verpleegkundige en kwam destijds tot de ontdekking dat haar roeping niet ligt bij het puur verzorgende aspect. „Patiëntenzorg vind ik prachtig, maar niet als hoofdtaak. Ik voel me prettiger in een rol waarin ik een belangrijke schakel ben in een groter geheel, namelijk het onderzoek naar nieuwe medicijnen. In een team werken aan iets groots, dat trekt me.”

Tijdens klinisch onderzoek staat ze de deelnemers bij, neemt bloed en monsters af, en meer. „We zijn goed opgeleid en worden intern ook continu getraind. Als medisch team zijn we professioneel en heel hecht, het maakt me trots om te zien hoe goed we op elkaar zijn ingespeeld. Je merkt dat we werken voor hetzelfde doel: nieuwe en betere medicijnen helpen ontwikkelen.”

Onderzoeken en doorleren

Arts Abdullah Almotawa is een echte onderzoeker. Was hij eigenlijk altijd al. „Dat ligt me meer dan een rol als behandelend arts. Achteraf gezien was ik altijd al op zoek naar een functie waarin ik van waarde kon zijn met mijn kennis en vaardigheden als arts, zonder continu aan het bed te staan. Bij ICON ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers aan onze onderzoeken. Ik analyseer en interpreteer alle verzamelde data in een onderzoek en maak zo nodig aanpassingen om de kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen. Voor farmaceuten ben ik het vaste aanspreekpunt, tijdens een onderzoek houd ik hen op de hoogte van de resultaten.”

Abdullah ziet veel overeenkomsten met het werk van een arts in een ziekenhuis. „ Wat me hier meteen opviel, toen ik een jaar geleden begon, zijn de hoge standaarden. Heel integer, heel professioneel. Net als in een ziekenhuis, wat ik ken van mijn tijd vóór ICON.” De gelijkenissen zijn groot, de focus ligt net anders. „Als arts in een ziekenhuis gaan de zorgtaken voor patiënten altijd voor. Onderzoek doe je daarnaast. Bij ICON draait het volledig om onderzoek. Dat past mij perfect.”

Hij kwam binnen als keuringsarts, maar wil doorgroeien naar de functie van Principal Investigator. „Daarvoor moet ik promoveren en me bekwamen in de klinische farmacologie. Dat is precies wat ik wil: onderzoeken en doorleren. Ik wist anderhalf jaar geleden helemaal niet dat zoiets kon bij ICON. Dat ik hier nu elke dag meehelp aan de gezondheid van een grote populatie, ja dat is prachtig.”

Van groot belang voor de ontwikkeling van medicijnen

‘Iets met chemie’. Dat is wat Rebecca Wiersma na haar studie zocht in een baan. Als lab analist bij ICON in Assen heeft ze het gevonden. „En meer dan dat. Innovatie is hier belangrijk, daarom leren we continu nieuwe analysetechnieken. We kunnen hierdoor op meerdere afdelingen werken en blijven ons altijd ontwikkelen. Dat is het mooie hier: je krijgt de ruimte om op verschillende plekken te kijken, om je breder te bekwamen.”

In het geval van Rebecca betreft dat de automatisering van onderdelen van het proces. „Dat heb ik als stagiair hier gedaan en sindsdien blijf ik een beetje het aanspreekpunt. Heel leuk.”

Haar hoofdtaak is het analyseren van bloed, plasma en meer lichaamseigen vloeistoffen.

„Meestal brengen we in kaart hoelang een geneesmiddel in het lichaam actief blijft, afhankelijk van wat de opdrachtgever wil.” Met behulp van geavanceerde apparatuur zijn Rebecca en haar collega’s in staat heel secuur te meten en analyseren.

In Assen komen continu monsters van over de hele wereld binnen, allemaal onderdelen van onderzoeken die moeten leiden tot nieuwe medicijnen. „Ons werk is belangrijk voor nauwkeurigheid en snelheid van zulke onderzoeken. Als dat uiteindelijk leidt tot een levensreddend geneesmiddel, ja daar doe je het voor.”

werkenbij-icon.nl

geneesmiddelenonderzoek.nl

(Visited 14 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten