In samenwerking met Frisia Zout 08:50 Business to Business, Innovatie / Onderzoek, Techniek / Maak- en procesindustrie, Werk

Frisia Zout, perspectief voor enthousiaste mensen

Frisia Zout in Harlingen geldt als de modernste zoutfabriek van Europa. Een indrukwekkende fabriek met dynamische processen en enthousiaste, gedreven mensen. Werken in het zout, wat betekent dat? Noordz vraagt het aan algemeen directeur Bart Hendriks en HR-manager Anke van der Bij.

Met 135 mensen verstouwen ze in Harlingen 1,2 miljard kilo zout, vertelt Bart Hendriks. „Dat is een hoeveelheid die gelijk is aan 40.000 vrachtwagens. Waarbij ik graag zeg dat het allergrootste deel van ons zout gelukkig niet per vrachtwagen, maar per schip getransporteerd wordt.” En waar gaat dat zout allemaal naar toe? „Het grootste deel van ons zout is grondstof voor de chemische industrie en de voedingsindustrie, een groeiend gedeelte is bedoeld voor allerlei soorten onthardingszout en een deel is het voor iedereen bekende strooizout.”

Anke van der Bij: “Met mensen met passie, betrokkenheid en oog voor kwaliteit zijn wij dagelijks bezig onze klanten te voorzien van hoogwaardig zout. Mensen zijn voor Frisia het belangrijkste. Wij willen dan ook duurzaam omgaan met zowel ons personeel als met onze productie. We gaan uit van perspectief op basis van de kracht die ieder mens heeft. We hebben goede arbeidsvoorwaarden, we geven ruimte aan persoonlijke ontwikkeling, dus je kunt hier je eigen carrière maken. Het perspectief dat we hebben past ons, omdat wij nooit kijken naar de korte termijn. Bij Frisia telt wat er over vijf, tien jaar of later speelt, de lange termijn is leidend, voor het bedrijf en onze mensen. Vanuit die gedachte kijken we naar elkaar, investeren we en zorgen we voor elkaar. Frisia is een bedrijf van mogelijkheden voor veel mensen. Omdat ‘zout’ nu eenmaal niet in een lespakket zit, leiden we mensen feitelijk zelf op voor al het verschillende technische werk dat we hier hebben. Denk dan aan procesoperators in de productie, mensen voor onze Technische Dienst en voor ons laboratorium waar de kwaliteitsonderzoeken plaatsvinden.”

„Wat ons interessant maakt als werkgever is onder andere de diversiteit van de werkzaamheden. Onze Meewerkend Voorman ETD, Tsjalling van ’t Hoff (zie foto’s) geeft het altijd als volgt aan. ‘Je werkt hier met sleutel 5 tot en met 85.’ Dat geeft al aan dat je van kleine mechanica tot en met grote mechanica aan het werk bent. Ook de combinatie van het binnen en buiten werken wordt als zeer prettig ervaren door de medewerkers van onze ETD en WTB afdeling.”

800 kilo zout in een auto

Zout is alledaags en toch weer niet. Een potje zout op tafel, een zak strooizout, dat kan iedereen met eigen ogen zien. En dat zout op allerlei manieren verwerkt wordt in de voedingsindustrie, dat is minder zichtbaar, maar dat proeven we. „Zout is voor ons allemaal een onmisbaar ingrediënt in voedsel, met name omdat ieder mens een minimale hoeveelheid zout nodig heeft om te functioneren. Het is onder meer van belang om allerlei processen mogelijk te maken, zoals het reguleren van vochthuishouding en het samentrekken van spieren.” Maar dat zout een belangrijke, onmisbare grondstof is voor de chemie, dat zien, proeven en ruiken we niet. Anders gezegd, Frisia is eigenlijk een basis chemie bedrijf. Bart Hendriks: „Zout als grondstof voor de chemische en procesindustrie is voor veel mensen niet zichtbaar. Toch is zout in de chemie de onmisbare grondstof, naast bijvoorbeeld water, voor duizenden kunststof- gerelateerde producten. Zo is voor iedere nieuwe auto in de basis zo’n 800 kilo zout nodig. Tegelijk worden tal van fossiele stoffen in de chemische industrie op termijn vervangen door niet- fossiele alternatieven, maar voor zout is dat alternatief nog niet bedacht. Daarnaast is waterontharding een groeiende sector, ook voor Frisia. Ontharding van water is nodig om steeds meer processengoed te laten verlopen, denk bijvoorbeeld aan alle processen in een ziekenhuis. Die groeiende vraag naar onthardingszout zorgt bij ons voor uitbreiding van een aantal van productieprocessen. Zout is en blijft nodig voor alles dat we nodig hebben in ons leven.”

Perspectief

Het maakt Frisia Zout tot bedrijf met perspectief. Zeker omdat het bedrijf voortdurend investeert in vernieuwing en verduurzaming. Bart Hendriks: „We hebben nu al de modernste zoutfabriek van Europa met een hoogwaardige zoutproductie, al onze processen zijn geautomatiseerd. Dat is niet alleen nodig om alle processen kwalitatief te bewaken en om veilig te kunnen werken, maar maakt de fabriek ook energiezuinig. Zoutproductie neemt weliswaar veel energie, maar wij gebruiken al jaren de warmte van de Reststoffen Energie Centrale van Omrin die hier even verderop staat. Zij leveren ons ook de stoom die we nodig hebben om het zout in de dampen.”

Zelf het zout proeven?

Bart Hendriks: „Ik ben hier zelf twaalf en een half jaar geleden begonnen met het idee dat ik na een paar jaar wat anders zou doen. Niet dus. Wat dat is? Is denk inderdaad wat Anke zojuist ook aangaf, de sfeer, de manier waarop we met elkaar omgaan, de ruimte die we hebben om jezelf te ontwikkelen. Maar ook het geheel van die fabriek, het is indrukwekkend om te zien er in te kunnen werken, te bedenken wat we doen om die 1,2 miljard kilo veilig te kunnen produceren. Een hele dynamische omgeving, waarin we met elkaar voortdurend bezig zijn met verbetering van processen. Een bedrijf met een gezonde flexibiliteit, naar elkaar en onze klanten. Want als een klant onverhoopt op Tweede Kerstdag zout nodig heeft, dan kan hij ons gewoon bellen. We nemen de telefoon op en leveren wat nodig is. Frisia Zou is een dynamische en veilige omgeving. Want dat is onze basis: veiligheid. Niet alleen in het uitsluiten van risico’s voor alles en iedereen en zorgen dat iedereen een fysiek veilige werkplek heeft, maar ook psychisch. Je moet jezelf kunnen zijn, je veilig voelen in je omgeving. Dat alles is waarom ik hier nog steeds met plezier werk, ik hoor er graag bij.”

En waar zijn de collega’s die jullie nu en de komende jaren nodig hebben nu? Anke van der Bij: „Dat is een brede groep, want als je een technisch gevoel hebt, jezelf wilt ontwikkelen, dan kun je hier terecht. Omdat je wel eens iets anders wilt, omdat je net een mbo- 4 diploma op zak hebt, omdat je een bbl- traject wilt volgen. Ben je enthousiast en gemotiveerd? Neem gerust contact op voor een bakje koffie of thee bij ons bedrijf!”

www.frisiazoutharlingen.nl

 

(Visited 56 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Sluiten